1981 Wie is de moordenaar?

De strips die Willem de Vink tussen 1971 en 1981 maakte zijn ondergebracht in het luxe oeuvre-album Stripverhaal Wereldtaal.