Support

WIL JE ONS ONDERSTEUNEN? KLIK HIER.
Voel je je aangesproken om mensen dichterbij Jezus te brengen? Wij ook, wij doen niet anders. Het stripboek Jezus Messias gaat de hele wereld over. We hebben meer dan 40 boeken gemaakt. We geven overal seminars en spreekbeurten. En we zijn ook weer bezig met nieuwe initiatieven. Maar dat kunnen we niet alleen!

God plaatst mensen nooit alleen in zijn dienst. Zij worden gedragen door anderen die hun visie delen. Wij geloven dat we onze roeping alleen maar samen kunnen uitoefenen. We hebben behoefte aan mensen die om ons heen willen staan:

• mensen die voor ons willen bidden;
• ons willen bemoedigen;
• meeleven;
• ons werk willen aanbevelen bij anderen;
• ons willen ondersteunen met een gift of een vaste maandelijkse bijdrage (losse giften besteden we aan projecten, vaste bijdragen zijn voor onze maandelijkse lasten);
• en die willen delen in de vreugde van de vrucht op ons werk. Want God is goed, we mogen veel mensen bereiken en zien veranderen!

Wil je deel uit maken van deze supportersgroep? Betrokken zijn bij onze roeping? En met ons mee genieten van de wereldwijde vrucht op ons werk? We willen je graag op de hoogte houden van alles wat we ondernemen. En je blijven vertellen hoe zegent.

We versturen regelmatig een nieuwsbrief: meld je aan als je hem voortaan wilt ontvangen!

Ontvang je zegen uit ons werk? Wil je ons helpen om volop door te gaan en nog meer uit te delen? Doneer dan een gift of geef een vaste bijdrage via onze stichting Wereldtaal:
NL42 RABO 0355 7005 30

Bedankt voor je meeleven!
Willem en Marian de Vink