Stichting Wereldtaal

Stichting Wereldtaal werd 21 april 1989 opgericht door Willem en Marian de Vink.

Doelstelling – Stichting Wereldtaal verspreidt het evangelie van Jezus Christus via allerlei creatieve vormen, voor allerlei culturen wereldwijd. Zij doet dat zonder winstoogmerk. Om haar doel te bereiken worden allerlei middelen ingezet: het gesproken woord, geschreven tekst, boeken, strips, illustraties, internetapplicaties en andere communicatievormen. Zij maakt daarbij gebruik van diverse media. Ook traint en coacht zij mensen om dezelfde doelstelling te verwezenlijken.

Werving – Om haar doelstellingen te verwezenlijken werft stichting Wereldtaal supporters die de roeping onderschrijven en het werk een eenmalige gift doneren of een periodieke bijdrage geven. Het werven en onderhouden van de relatie met de achterban gebeurt via spreekbeurten, e-mail nieuwsbrieven, facebook- en twitter-publicaties en een jaarlijkse ontmoetingsdag.

Beheer – Het vermogen van stichting Wereldtaal wordt beheerd door het stichtingsbestuur, dat bestaat uit drie personen: Jan-Willem de Reus (voorzitter), Ria Oorebeek – ’t Hart (penningmeester) en Marian de Vink-van der Sprong (secretaris). Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Besteding – Het vermogen van stichting Wereldtaal wordt besteed aan ondersteuning voor het ontwikkelen van materialen in diverse talen, het prediken en trainen in binnen- en buitenland, het scheppen van allerlei kunstuitingen en het onderhouden van de relatie met de achterban om de doelstelling te verwezenlijken. Zij legt van de besteding van de middelen verantwoording af in een periodieke nieuwsbrief en in de publicatie van de jaarrekening.

Opgave nieuwsbrief en support – hier.
Giften: Stichting Wereldtaal, NL42 RABO 0355 7005 30 (ANBI)

KvK 41183569
Prins Hendrikkade 155A
3071 KP Rotterdam

Jaarverslag Stichting Wereldtaal 2023
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023

Jaarverslag Stichting Wereldtaal 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022

Jaarverslag Stichting Wereldtaal 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021

Jaarverslag 2020 Stichting Wereldtaal
Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020

Jaarverslag 2019 Stichting Wereldtaal

Jaarverslag 2018 Stichting Wereldtaal

Jaarverslag 2017 Stichting Wereldtaal