Willem op video

Videoboodschap: Jezus is onze broer
Pasen is een geweldig gezinsfeest. We zijn als nieuw geschapen mensen in Gods gezin opgenomen. Jezus is onze broer geworden. En Hij schaamt zich niet voor ons. Integendeel, Hij is blij met je. Vang je die blijdschap van Hem voor jou op, dan wordt Pasen echt een feest om te vieren!

Videoboodschap: De Ruil
Barabbas was de eerste die met Jezus van plaats ruilde. God wil dat ook wij met Jezus zullen ruilen: Hij op onze plaats, wij op zijn plaats. De vrólijke ruil noemt Luther dit – omdat God ons daarmee alleen maar goeddoet. Wat betekent die positie voor ons? Kijk mee, dan zul je sterker in je geloof staan!

Videoboodschap: Bidden bij een open raam
Verandert er angstvallig veel om ons heen? Ik laat je zien hoe Daniël volhield in spannende omstandigheden. Hoe? Hij kende het geheim van een geopend raam!

Videoboodschap: Meer liefde thuis, graag!
Nu we meer thuis zijn, vraagt dat meer liefde. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe houden we het vol? Deze tijd is spannend en daagt ons uit om op nieuwe manieren en bewuster met elkaar om te gaan. Ik vertel je graag hoe thuis een oefenplek van liefde wordt…

Videoboodschap: Hemelse hoop
We zijn op een bijzondere manier met de hemel verbonden. Jezus is daar die voor ons opkomt en ons vasthoudt. We zijn met Hem verbonden in hoop op een geweldige toekomst. Dat geeft ons kracht voor vandaag.

Videoboodschap: Thuis bij God
In ons hart is Gods liefde uitgestort. Soms beleef je hemelmomenten…

Voordracht: Vraag niet ‘waarom?’, maar zeg ‘Jezus’
Laat me je bemoedigen met deze preek. Ik heb het over het lijden van Job. In deze tijd komen lijden en verdriet wel heel dichtbij. Maar er is ook troost wanneer we niet in onze waarom-vragen blijven hangen. Job kreeg een bijzondere hoop!


Voordracht: Waarom we het juist nu over de hemel moeten hebben
Zomerkerk Groot Nieuws Radio in de openlucht. Met muziek van Reni en Elisa Krijgsman.
Waar vinden we houvast in crisistijd? In de hemel! Daar ligt onze hoop. Hoop is vasthouden aan wat je nog niet ziet, maar waar je zeker van bent dat het komen zal. Een goede toekomst, die de hemel ons garandeert.

Vlog: Laten we het vaker over de hemel hebben!
De hemel geeft troost, komt met wonderen en geeft je een bestemming. We zullen Jezus zien! En onze geliefden. Heel de schepping zal vernieuwd worden.

Vlog: Toch veilig in crisistijd
Waar vinden we troost en moed in crisistijd? Terug naar intimiteit met God. Ontdek hoe de Israëlieten werden geholpen uit hun angst en bittere ervaringen. Ontvang troost en bemoediging uit Psalm 91. En ga dan als priesters aan de slag.

Voordacht: Geen paniek!
De wereld is kwetsbaarder dan ooit. Hoe reageren we op de crisis die nu speelt?

Voordracht: Jezus gelooft in ons!
Als wij het even niet geloven, gelooft Hij nog in ons. Zoals Paulus zegt: ‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof ván de Zoon van God’ (Galaten 2:20). Daarom kunnen wij tegen Jezus zeggen: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’ (Matteüs 9:24).

Promo boek Zeker weten!
Het boek dat je geloofsfundament gaat versterken. Hoe ziet God jou? Hoe zie je jezelf? En hoe werkt dat in de praktijk? Ook voor groepen.

TV: Van Harte!
E.O. Programma waarin Willem en Marian hun 38-jarig huwelijk vieren. We gaan opnieuw onze trouwfoto maken in de duinen van Rockanje. Tegelijk vertellen we wat ons huwelijk bijzonder maakt.

Voordracht: Waarom is het leven soms zo zwaar?
Thema door tieners bedacht. En ze hebben gelijk: alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, zei de Prediker al. Maar niets is voor niets als je God de kans geeft om aan je moeite betekenis te geven…

Voordracht: Pijl op Gods boog
Wat is je levensbestemming? Kijk met God mee. Jij bent als een pijl op Gods boog. Mag Hij je aanscherpen en richten? En de spankracht benutten? Beleef groot plezier als Hij doel treft! 

Voordracht: Israël, Jezus en jij
God is betrokken bij de kleinste details van jouw leven. En ook bij het grote wereldgebeuren. Dat zie je als je naar Israël kijkt. Je ziet Gods tijdsklok. Wat Hij met Israël begon zal Hij afmaken. En verbaas je: Hij zal daar de gemeente van Jezus voor gebruiken. Want de genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug! (DoorBrekers Podcast 12-07-2015)

TV: Nederland Zingt op Zondag
Dominee Wigle Tamboer praat met Willem de Vink over zijn verleden. Een jongen van gescheiden ouders vergeeft zijn vader als hij genade ontdekt.

TV: Hour of Power
Jan van den Bosch praat met Willem de Vink over de Tienerbijbel die hij gemaakt heeft. Die zou in ieder gezin moeten liggen. Omdat de inhoud van de bijbel iedereen aangaat.

TV: Herberg De Verandering
Andries Knevel neemt Willem de Vink mee naar een herberg in de Franse Alpen. Daar probeert hij tot het hart van Willem door te dringen. Maar toont hij ook wel zijn eigen hart?

• Audio: meer preken en interviews beluisteren.

• Spreekbeurten boeken
Willem de Vink kun je boeken voor spreekbeurten in kerken en op conferenties en studentenvernigingen, voor seminars, workshops, mannen- en vrouwenbijeenkomsten en voor trainingen. Onderwerpen: liefde en ontzag voor Jezus, leven vanuit genade, genade in relaties, kwetsbaarheid, identiteit, liefde, barmhartigheid, creativiteit, stilte, een heel hart en allerlei bijbelse thema’s.

Neem voor het boeken van spreekbeurten contact op.