Willem op video

Zomerkerk: Beelden van de hemel
Verlangen naar volmaaktheid kent iedereen. Ons voorstellingsvermogen is ons gegeven om die te vullen met beelden van hoop. Geen onderwerp wordt in de Bijbel zo beeldend beschreven als de hemel. Kijk mee wat we zullen zien! De schepping zal het meemaken! We zullen Jezus zien! We zullen zijn als Hem! We krijgen een beloning! Preek in de openlucht. Lees ook Willems dagboek Hemelmomenten.

Voordracht Vader – Zoon
Podiumvoordracht met schilderij Vader/Zoon. Door de hele Bijbel gaat het om vaders en zonen. Omdat God zelf dé Vader is, die op zoek is naar kinderen. Maar we willen Hem niet als Vader en daarom weten we niet wie we zijn. Totdat Hij ons omhelst en kust. Heb je die Vader al op je af zien rennen? Vanaf 1.02.45 min.

Videoclip Strip Jezus Messias
Bekijk in een paar minuten hoe het stripboek ontstond en wat het doet in meer dan 240 talen. Gemaakt na.v. jubileumfeest 30 jaar stripalbum Jezus Messias.

Voordracht: Overgave = overwinning!
Ik heb het over ons grootste probleem, en hoe Jezus ons ervan afhelpt. Geven we ons ‘ik’ over, dan overwinnen we alles. Dit is dé christelijke levenskunst! ‘Meer dan overwinnaars’ noemt Paulus ons als we ons aan de liefde van God overgeven. Jezus deed het ons voor. Mijn meest gepreekte preek.

Voordracht: Hoe krijg je een sterk hart?
Wat laat je binnen? Waar richt je je aandacht op? Je hart is als een grammofoonplaat waar allerlei geluiden in slijten. Bewaak je hart, zoek de stilte om je groeven te laten vullen met Gods liefde en vrede…

Dertig jaar stripboek Jezus Messias
Bekijk hoe een jongensdroom een wereldwonder werd. Ontdek ook welke popartiesten in het stripverhaal van Willem de Vink model stonden voor Johannes en Petrus. Een film van Dirk Zekveld m.m.v. Bono-double Pavel Sfera.

Voordracht: Jezus’ Vader is jouw Vader
Wie ben jij? Van wie ben jij er een? Van de Vader die ook de Vader van Jezus is. Tip. Kijk in de spiegel en bedenk dat je bent wat God in je ziet: Zijn geliefde kind, zoals Jezus. Vergeet dat nooit! (Jeugddienst)

Voordracht: Jouw bestemming begint in de boot
Pas als je kunt slapen in de storm, kun je spreken tegen de storm. Dat is wat Jezus zijn discipelen leert, samen in de boot. Vanuit rust heers je over de omstandigheden, dat is wat Jezus met zijn voorbeeld laat zien. Op hetzelfde moment bereik je je bestemming.

Voordracht: Hoe krijg je rust? (Leven zonder angst voor veroordeling)
Meest gehoorde klacht bij de dokter: ‘Ik ben zo moe.’ Waar komt onze vermoeidheid vandaan? Jezus zegt: Kom bij Mij, Ik zal je rust geven.’ Wat geeft Jezus zodat we van onze chronische vermoeidheid afkomen? Een leven zonder angst voor veroordeling, omdat we weten hoe geliefd we zijn. Willem vertelt openhartig over deze kostbare ontdekking vanuit zijn eigen leven…

 

Voordracht: De vrolijke ruil
God zocht naar één mens die kon instaan voor alle mensen. Dat werd Jezus. Hij ruilde met ons. Alles wat wij tekortkwamen nam Hij op zich. Alles wat Hij had aan overvloed gaf Hij aan ons. Als jij de enige was die in Hem geloofde, was Hij nog voor jou aan het kruis gegaan om met jou te ruilen…

Videoboodschap: Jezus is onze broer
Pasen is een geweldig gezinsfeest. We zijn als nieuw geschapen mensen in Gods gezin opgenomen. Jezus is onze broer geworden. En Hij schaamt zich niet voor ons. Integendeel, Hij is blij met je. Vang je die blijdschap van Hem voor jou op, dan wordt Pasen echt een feest om te vieren!

Videoboodschap: De Ruil
Barabbas was de eerste die met Jezus van plaats ruilde. God wil dat ook wij met Jezus zullen ruilen: Hij op onze plaats, wij op zijn plaats. De vrólijke ruil noemt Luther dit – omdat God ons daarmee alleen maar goed doet. Wat betekent die positie voor ons? Kijk mee, dan zul je sterker in je geloof staan!

Videoboodschap: Bidden bij een open raam
Verandert er angstvallig veel om ons heen? Ik laat je zien hoe Daniël volhield in spannende omstandigheden. Hoe? Hij kende het geheim van een geopend raam!

Videoboodschap: Meer liefde thuis, graag!
Nu we meer thuis zijn, vraagt dat meer liefde. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe houden we het vol? Deze tijd is spannend en daagt ons uit om op nieuwe manieren en bewuster met elkaar om te gaan. Ik vertel je graag hoe thuis een oefenplek van liefde wordt…

Videoboodschap: Hemelse hoop
We zijn op een bijzondere manier met de hemel verbonden. Jezus is daar die voor ons opkomt en ons vasthoudt. We zijn met Hem verbonden in hoop op een geweldige toekomst. Dat geeft ons kracht voor vandaag.

Videoboodschap: Thuis bij God
In ons hart is Gods liefde uitgestort. Soms beleef je hemelmomenten…

Voordracht: Vraag niet ‘waarom?’, maar zeg ‘Jezus’
Laat me je bemoedigen met deze preek. Ik heb het over het lijden van Job. In deze tijd komen lijden en verdriet wel heel dichtbij. Maar er is ook troost wanneer we niet in onze waarom-vragen blijven hangen. Job kreeg een bijzondere hoop!

Voordracht: Waarom we het juist nu over de hemel moeten hebben
Zomerkerk Groot Nieuws Radio in de openlucht. Met muziek van Reni en Elisa Krijgsman.
Waar vinden we houvast in crisistijd? In de hemel! Daar ligt onze hoop. Hoop is vasthouden aan wat je nog niet ziet, maar waar je zeker van bent dat het komen zal. Een goede toekomst, die de hemel ons garandeert.

Vlog: Laten we het vaker over de hemel hebben!
De hemel geeft troost, komt met wonderen en geeft je een bestemming. We zullen Jezus zien! En onze geliefden. Heel de schepping zal vernieuwd worden.

Vlog: Toch veilig in crisistijd
Waar vinden we troost en moed in crisistijd? Terug naar intimiteit met God. Ontdek hoe de Israëlieten werden geholpen uit hun angst en bittere ervaringen. Ontvang troost en bemoediging uit Psalm 91. En ga dan als priesters aan de slag.

Voordacht: Geen paniek!
De wereld is kwetsbaarder dan ooit. Hoe reageren we op de crisis die nu speelt?

Voordracht: Jezus gelooft in ons!
Als wij het even niet geloven, gelooft Hij nog in ons. Zoals Paulus zegt: ‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof ván de Zoon van God’ (Galaten 2:20). Daarom kunnen wij tegen Jezus zeggen: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’ (Matteüs 9:24).

Promo boek Zeker weten!
Het boek dat je geloofsfundament gaat versterken. Hoe ziet God jou? Hoe zie je jezelf? En hoe werkt dat in de praktijk? Ook voor groepen.

TV: Van Harte!
E.O. Programma waarin Willem en Marian hun 38-jarig huwelijk vieren. We gaan opnieuw onze trouwfoto maken in de duinen van Rockanje. Tegelijk vertellen we wat ons huwelijk bijzonder maakt.

Voordracht: Waarom is het leven soms zo zwaar?
Thema door tieners bedacht. En ze hebben gelijk: alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, zei de Prediker al. Maar niets is voor niets als je God de kans geeft om aan je moeite betekenis te geven…

Voordracht: Pijl op Gods boog
Wat is je levensbestemming? Kijk met God mee. Jij bent als een pijl op Gods boog. Mag Hij je aanscherpen en richten? En de spankracht benutten? Beleef groot plezier als Hij doel treft! 

TV: Nederland Zingt op Zondag
Dominee Wigle Tamboer praat met Willem de Vink over zijn verleden. Een jongen van gescheiden ouders vergeeft zijn vader als hij genade ontdekt.

TV: Hour of Power
Jan van den Bosch praat met Willem de Vink over de Tienerbijbel die hij gemaakt heeft. Die zou in ieder gezin moeten liggen. Omdat de inhoud van de bijbel iedereen aangaat.

TV: Herberg De Verandering
Andries Knevel neemt Willem de Vink mee naar een herberg in de Franse Alpen. Daar probeert hij tot het hart van Willem door te dringen. Maar toont hij ook wel zijn eigen hart?

• Audio: meer preken en interviews beluisteren.

• Spreekbeurten boeken
Willem de Vink kun je boeken voor spreekbeurten in kerken en op conferenties en studentenvernigingen, voor seminars, workshops, mannen- en vrouwenbijeenkomsten en voor trainingen. Onderwerpen: liefde en ontzag voor Jezus, leven vanuit genade, genade in relaties, kwetsbaarheid, identiteit, liefde, barmhartigheid, creativiteit, stilte, een heel hart en allerlei bijbelse thema’s.

Neem voor het boeken van spreekbeurten contact op.