Video 30 jaar Jezus Messias

Op 13 mei 2023 werd 30 jaar Jezus Messias gevierd in het gebouw van de Zandverhalen in Elburg. De videoclip was een sensatie. Bekijk hoe een kinderdroom een wereldwonder werd. Ontdek welke popartiesten er in het stripverhaal van Willem de Vink model stonden voor Johannes en Petrus. En lees het verhaal…

Als je goed kunt tekenen en je houdt van Jezus, dan wil je daar wat mee doen. Op zijn veertiende begint Willem de Vink strips te publiceren. Ze gaan altijd over Jezus. Eerst vinden zijn klasgenoten het maar stom dat die Willem steeds over Jezus begint. Maar als ze merken dat hij het meent, willen ze meer weten. De leraar zegt: ‘Ga jij maar de godsdienstles verzorgen. Jij weet meer van Jezus dan ik.’

Met zijn vrouw Marian richt Willem in 1989 Stichting Wereldtaal op. Omdat het stripverhaal een wereldtaal is. Tenminste, dat moet hun stripverhaal worden, als het ooit klaar komt.

Willems visie is gerijpt. Hij wil al heel lang een stripboek over Jezus maken dat de hele wereld over gaat. Nu weet hij ook hoe zo’n stripverhaal eruit moet zien. Daarvoor moet hij tekeningen maken die iedereen overal kan begrijpen. Simpel. Ontdaan van allerlei culturele ballast. Hij ontwikkelt een tekenstijl die kan dienen als wereldtaal.

Willem stelt een stripverhaal samen uit de vier Evangeliën Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. Hij verdeelt de tekst en tekeningen over de pagina’s. Schetst een storyboard. Schets opnieuw een storyboard. En nog een, pagina voor pagina, tot alles goed op elkaar aansluit. Dan begint hij te tekenen. Eerst schetsen met potlood. Dan de lijnen in inkt. Dan alles inkleuren. Plaat na plaat, 60 pagina’s. Intussen wel goed de
visie vasthouden. Je moet aan de figuren kunnen zien wat ze zeggen en hoe ze zich voelen. Lichaamstaal begrijpt iedereen. En de kleuren moeten spreken. Dat werkt in alle culturen.

Hij ontwerpt de figuren. Levendige, karakteristieke figuren. Sommige moeten een heleboel pagina’s meegaan. Zoals Jezus en zijn twaalf discipelen. En verschillende vrouwen. Het moet eenvoudig blijven, neemt hij zich voor. Iedereen moet het kunnen begrijpen, ook mensen die niet gewend zijn om strips te lezen. En mensen die geen Bijbelverhalen kennen.

Zodra hij wat kan laten zien, zoekt Willem naar een uitgever die zijn werk wil publiceren. Het Bijbelgenootschap, uitgevers, zelfs in Engeland klopt hij aan. Maar helaas. ‘Meneer, uw plan gaat ons alleen maar geld kosten. Een stripboek dat de hele wereld over moet gaan, daar beginnen we niet aan.’

Na anderhalf jaar is Willem klaar met tekenen. Maar hij heeft geen idee of zijn stripboek ooit gedrukt zal worden…

Willem hoort via via dat een kennis zich afvraagt wat hij eigenlijk aan het doen is. Het is een oude dame, geboren in 1899. Ze weet niet eens wat een stripverhaal is. Als hij zijn tekeningen aan haar laat zien, zegt ze: ‘Dus jij wil kinderen die niet kunnen lezen met plaatjes duidelijk maken wie Jezus is. Goed, ik geef je geld, zodat je kunt gaan drukken.’

In 1993 komen de eerste stripboeken van de drukpers. Jezus Messias wordt gelanceerd tijdens de Opwekking Pinksterconferentie. Mensen reageren enthousiast. De boeken roepen liefde voor Jezus op. Als dat je aanspreekt, wil je die boeken graag doorgeven. Inmiddels wordt het stripboek al in meer dan 250 talen vertaald en verspreid. Volgens het Charisma Magazine is het de grootste evangelist die Nederland heeft voortgebracht.

De video werd gemaakt ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van het stripboek, 13 mei 2023.
(Acteur en dubbelganger van Bono, Pavel Sfera, werkte graag en onbezoldigd mee aan deze video van Dirk Zekveld.)