Willem horen en zien

BEKIJK WILLEM OP TELEVISIE EN VIDEO

Of beluister hem hier…

Interview Groot Nieuws Radio
Bij Jorieke, dinsdag 1 oktober 2019 10.00-12.00 uur. Hoe weet je zeker dat je voor eeuwig behouden bent? Moet je daarvoor heilig zijn? Waarom denken gereformeerde kerken en pinksterkerken daar zo verschillend over? N.a.v. het boek ‘Vrijgesproken! Genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht’ van de Britse theoloog Michael Eaton.

Preek – Hij gelooft in ons!

Als wij het even niet geloven, gelooft Hij nog in ons. Zoals Paulus zegt: ‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof ván de Zoon van God’ (Galaten 2:20). Daarom kunnen wij tegen Jezus zeggen: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’ (Matteüs 9:24).

Preek – Waarom moest Jezus worden gekruisigd?
‘Omdat God wilde bewijzen hoeveel Hij van ons houdt,’ hoor je vaak. Of: ‘Voor onze zonden.’ Maar er zijn veel meer redenen. Ik noem er 8. Ze helpen je om je nog meer te verwonderen over het kruis. (de eerste negen minuten vertel ik over het stripboek Jezus Messias in Israël.)

Preek – Ik ben Gods geliefde kind!
Wie ben jij? Hoe zie jij jezelf? Zoals God je ziet? Zeg dan ook wat God van je zegt. Je wordt er een ander mens van: wijzer, vriendelijker, krachtiger.

Preek – Jij in Hem en Hij in jou
God heeft jou in Jezus geplaatst. Jij bent wat Hem betreft als Jezus (dat is je positie). En Hij is ook in jou. Jij kunt door zijn Geest die in je is doen wat Jezus deed (dat is de praktijk).

Podcast‘Creativiteit is best bloot…’
In de Kolkshow heeft Jasper van der Kolk een gesprek met Willem over creativiteit. Hoe ontstaat creativiteit en kan iedereen creatief zijn? Waarom zien we zo weinig creativiteit in de kerk? Volgens hen kan dat ook anders… Ook te bekijken op Youtube.

Radio-interview Wie is de ware?
Hanno Janse praat met Willem de Vink over relaties. Waarom is jezelf aan iemand binden soms zo moeilijk? Hoe vind je de ware?

Preek – Zeker weten wie je bent?
Op het fundament van genade hoor je wie je bent. God bevestigt je als Zijn geliefde kind. Die bevestiging mag je doorgeven aan anderen. Hoe? Luisteren!

Preek – Hou vol, je hebt een geweldige toekomst!
De wereld verandert. Alles gaat steeds sneller en komt steeds dichterbij. Middenin die veranderingen ben jij van betekenis. Niets is voor niets. Hou dan ook vol: Jezus komt met een beloning!

Radio-interview Hemels Huwelijk
Jorieke Frederikze praat met Willem en Marian over hun boek Hemels Huwelijk en wat die titel kan betekenen voor elk huwelijk.

Preek – Waarom de gemeente?
Wat hebben we nodig? 1. Dat we weten hoe goed God is! 2. En dat we vrienden hebben! De gemeente is bedoeld om je dat te geven: geloof en broederschap. Paulus maakt daar een plaatje van. Kijk mee.

Preek – Hoe kom je aan rust?
We worden opgejaagd om te voldoen. Maar in Jezus is geen veroordeling. Ben je in Hem, dan mag je leven zonder schuld en schaamte. Blijf je in Hem, dan blijf je in de rust.

Preek – Jij bent zeer goed in Gods ogen
Maria rehabiliteert Eva. Bij Eva ging het mis. Zij trok Gods Woord in twijfel dat het goed was, zeer goed met haar. Maria hoort dat ze zo goed is in Gods ogen dat ze de Zoon van God in zich mag dragen. Zij gelooft dat. Ze zegt: ‘Laat Uw Woord gebeuren’. Ook wij zijn goed in Gods ogen. Dankzij Jezus!

Preek – Zo tref jij maximaal doel
Hoe weet je dat je leven zin heeft? En waar God met je naartoe wil? God koos jou uit. Van begin af aan had Hij jou in gedachten. Om in je bestemming te leven. Jij bent een pijl op Gods boog om zijn doelen te bereiken. Dat is je grootste vreugde!

Preek – Genadetaal brengt vrede in relaties
Hoe houd je het oordeel uit je relaties? De Bijbel zegt dat we een nieuwe taal zullen spreken. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond over.

Preek – Jij bent een kostbare edelsteen aan Jezus’ hart
Weet je wel hoe geliefd jij bent? Jezus is onze hemelse Hogepriester. Hij heeft ervoor gezorgd dat je daar nu al je plek hebt. Om de liefde van je hemelse Vader te ervaren. Gebruik je voorstellingsvermogen. Kijk naar Jezus. Zie wie jij bent: als een edelsteen aan zijn hart gedrukt.

Radio 5 Interview deel 1
Radio 5 Interview deel 2
Yvonne Sprunken praat met Willem de Vink over de 100ste vertaling van stripboek Jezus Messias.

Preek – Overgave is overwinning
Het geheim van de levenskunst is overgave. Jezus deed het ons voor. En zelfs ons lichaam zegt het: doen we onze handen omhoog, dan is overgave overwinning. Dit is de meest gepreekte preek van Willem de Vink. Het thema werkt hij uit in zijn boek Hemels DNA.

Preek – Zoals Jezus is, zo ben ik
Hoe zie je jezelf? Mag God het zeggen? Hij is je Vader en Hij ziet je als zijn Zoon Jezus. Zo mag je jezelf dan ook gaan zien. Net zo geliefd. En met dezelfde invloed. Ga zitten en kijk in de spiegel van Jezus!

Preek – Israël, Jezus en jij
God is betrokken bij de kleinste details van jouw leven. En ook bij het grote wereldgebeuren. Dat zie je als je naar Israël kijkt. Je ziet Gods tijdsklok. Wat Hij met Israël begon zal Hij afmaken. En verbaas je: Hij zal daar de gemeente van Jezus voor gebruiken. Want de genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug! (DoorBrekers, direct luisteren 12-07-2015)

Preek – Jezus in een turbulente wereld
Jezus is hard nodig in een turbulente wereld. Want wat is haar toestand? Dreiging alom. Terreur neemt toe. Religie doet net zo hard mee. Democratie ook. Jihadisten, cartoonisten, iedereen veroordeelt elkaar. Hoe komen we uit deze geweldspiraal? De profeten zagen het. God zou met vergeving komen. Dat zou eenheid brengen. En zegen. Wij hebben het ook gezien. Wij zien Jezus, de hoop voor Israël en de hele wereld. Hij heeft elke veroordeling weggenomen. Daarom bidden we: ‘Kom, Jezus!’ In een turbulente wereld is zijn gemeente een vrijplaats.

Preek – De ruil
Jezus heeft met ons geruild. Hij nam onze hopeloze positie in, zodat wij nu in zijn glorierijke positie mogen plaatsnemen. Hoor wat die plaatsruil betekent voor je dagelijks leven.

Preek – Ontspannen leven
Jezus heeft elke veroordeling op zich genomen. Daarom hoeven we ons niet meer waar te maken, of bang te zijn dat we tekort zullen schieten en afgewezen worden. Ontdek hoe vrij en ontspannen je dat maakt.

Studie – Hoe lees je de bijbel (1)
Het hart van God en dat wat Hij in de bijbel tot uitdrukking bracht is Jezus. Jezus laat zien wie God is en wie wij mogen zijn. Zet de bril van Jezus op als je gaat lezen!

Studie – Hoe lees je de bijbel (2)
Interpreteer wat je leest vanuit het volbrachte werk van Jezus: God veroordeelt niemand die eenmaal in Jezus is, omdat Jezus’ offer eens voor altijd perfect en genoeg is.

Studie – Hoe lees je de bijbel (3)
Lees en interpreteer de bijbel van achteren naar voren. De apostelen zijn onze gidsen om het werk en de woorden van Jezus juist te interpreteren en het Oude Testament goed te begrijpen.

Studie – De bruid: Gods liefde (1)
De Vader zoekt een bruid voor zijn geliefde Zoon. God heeft ons klaargemaakt om die bruid te zijn. Daarmee bewijst Hij zijn liefde aan de gemeente en aan jou.

Studie – De bruid: De verovering (2)
Israël liet het als bruid afweten. Maar toch heeft God haar willen veroveren. En ons. Kijk wat Jezus voor jou over had en laat je schaken.

Studie – De bruid: Ruth en Boaz (3)
Ruth hoopt op genade. Daarom is ze zo aantrekkelijk voor Boaz. Jezus biedt ons zijn genade aan. Dat wekt onze liefde op. Daar bovenop zal Hij ons rijk zegenen.

Spreekbeurten boeken
Willem de Vink geeft jaarlijks meer dan 60 spreekbeurten op allerlei plaatsen door het hele land. Je kunt hem boeken voor spreekbeurten in kerken, op conferenties en studentenverenigingen, voor seminars, workshops, mannen- en vrouwenbijeenkomsten en voor trainingen. Onderwerpen: liefde en ontzag voor Jezus, leven vanuit genade, genade in relaties, kwetsbaarheid, identiteit, liefde, barmhartigheid, creativiteit, stilte, een heel hart en allerlei bijbelse thema’s.

Willem en Marian de Vink kun je ook samen boeken voor spreekbeurten, seminars en trainingen over relaties en huwelijk.

Neem voor het boeken van spreekbeurten contact op.