Bijdrage voor jubileumfeest 13 mei 2023!

Zelf overmaken:
Stichting Wereldtaal (ANBI), NL42 RABO 0355 7005 30
t.b.v. Gift jubileumfeest

Hartelijk bedankt voor je feestelijke bijdrage!