Artwork

Willem en Marian de Vink hebben zich de afgelopen jaren bekwaamd in het schilderen in olieverf naar de methodes van de oude meesters. Ze gebruiken deze beproefde technieken om hun eigen universele beelden te scheppen.

Hun doorleefde ervaring met liefde en genade hebben ze tot thema van hun werk gemaakt. Met hun diepgaande kennis van de Bijbel en het doorvoelen van de tijdgeest weten ze hun bedoelingen op een intense en aansprekende wijze neer te zetten. Het echtpaar werkt in een uniek samenspel aan het ideeën ontwikkelen, schetsen en uitwerken van hun schilderijen.

Het eerste schilderij waarmee het echtpaar naar buiten kwam was ‘Vader en Zoon’. Willem gebruikt hem bij zijn preken door het land. Ze werken nu aan de serie ‘De 14 staties van de lijdensweg’ van Christus. Ze vinden dit een goede investering van hun talenten, omdat ze geloven dat Christus in de toekomst van grote betekenis zal worden voor samenleving en cultuur wereldwijd.


In recent years, Willem and Marian de Vink have mastered oil painting after the methods of the old masters. They use these time-tested techniques to create their own universal images.

They have made their lived through experience of love and grace the theme of their work. With their profound knowledge of the Bible and feeling through the zeitgeist, they know how to portray their intentions in an intense and appealing way. The couple works in a unique partnership to develop ideas, sketch and elaborate their paintings.

The first painting the couple came out with was “Father and Son”. Willem uses it in his sermons around the country. They are now working on the series “The 14 Stations of the Passion of Christ”. They consider this a good investment of their talents because they believe that Christ will become of great significance to society and culture worldwide in the future.

Strips/comics – Illustraties/illustrations