Echtheid – Het echte leven

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Romeinen 5:1

Je kunt eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dan blijf je je afvragen of je goed genoeg bent. Je hele leven staat in het teken van oordeel. Je gaat gekke dingen doen om toch te voldoen en voldoening te vinden. Dingen waarin je je afkeert van Gods onvoorwaardelijke liefde. Dingen ten koste van anderen. En van jezelf. Dat heet zonde.

De vraag of je goed genoeg bent leidt tot de dood, want je zult op eigen houtje nooit voldoen.

Je kunt ook eten van de boom van het leven. Dan weet je dat God je het beste gunt, omdat Hij van je houdt. Nu staat je leven in het teken van genade, vergeving en liefde. Je gaat dingen doen waar anderen blij mee zijn, omdat je zelf al verzadigd bent met het goede. Je bent vol van Gods liefde.

De zekerheid dat God je goedgekeurd heeft geeft leven, want je weet dat je eeuwig voor Hem zult voldoen.

Alles in een mensenleven draait om de vraag: ‘Ben ik goed genoeg?’

Het antwoord kun je jezelf niet aanpraten. Je weet het niet. Je hart is arglistig, zegt de Bijbel. Je gevoel gaat als golven alle kanten op. Je denken is soms verward. En je wilt ook wel eens iets anders dan het goede.

Alleen God kan je bevestigen in het leven dat Hij je gunt. Hij moet het zeggen.

Hij zegt: ‘Jezus, kijk naar Jezus, dan weet je hoeveel je me waard bent. Dankzij Hem ben je voor altijd goedgekeurd en gerechtvaardigd.’

Wink – Jij bent Gods gerechtigheid in Christus: gekwalificeerd om te zijn zoals Hij.