Echtheid – Het echte leven in de Psalmen

Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.
Psalm 52:10

In het hart van de Bijbel vind je een compleet gebedenboek. Het is gelijk het grootste bijbelboek. Beschrijft de Bijbel vooral Gods omgang met mensen, de Psalmen vertolken de omgang van mensen met God.

Het Hebreeuwse woord voor Psalmen is Tehillim, gebeden. De Psalmen zijn gebeden vol emoties. Je kunt ze lezen en bidden, maar ook zingen. Zo’n beetje alle facetten van het menselijk leven komen erin langs. Als je meezingt, zing je een scala aan lofliederen, feestliederen, kroningsliederen, wraakliederen, pelgrimsliederen, klaagliederen, strijdliederen, stilteliederen en nog meer.

Wat opvalt is dat ze zo eerlijk zijn. Maar ook dat God er in alle gebeden bij is. Het echte leven wordt voortdurend afgestemd op de sterk beleefde werkelijkheid van zijn aanwezigheid.

Er is een kijk op God, een hoop en een geloof in Hem, die de echtheid van de Psalmen versterkt. Voor die realiteit wordt goed de tijd genomen.

In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik, en hij hoort mijn stem (Psalm 55:18).

In de Psalmen komt het echte leven met God tot uitdrukking. Tegelijkertijd wijst alles vooruit naar Jezus. Je herkent Hem bijvoorbeeld als je leest dat in de kwetsbaarheid van ons bestaan Gods hemelse liefde eeuwig zal duren.

Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand, uw trouw hebt u in de hemel gevestigd (Psalm 89:3).

Stiltetip – Word weer stil in Gods aanwezigheid. Ontspan je lichaam. Geef aandacht aan je ademhaling. Zeg Hem gerust alles wat je op je hart hebt. Maar zie ook voor je wat Jezus heeft bereikt met jou. Zie en zeg: ‘Ik ben geliefd. Ik ben goed genoeg’.