Eenvoudig leven – Nederigheid vindt de ander belangrijker

Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Filippenzen 2:3

Jezus kwam op een ezel Jeruzalem binnenrijden. Terwijl het volk Hem toejuichte als koning, huilde Hij over de stad. Heb je dat beeld van zijn nederigheid op je netvlies?

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin (Zacharia 9:9).

Jezus is inderdaad de hoogste koning. Niemand heeft zoveel recht van spreken als Hij. Maar Hij gaf zich over en stelde zich onder alle mensen. Daarmee werd Hij niet alleen de hoogste persoon, maar ook de laagste. Op die manier kon zijn genade vrij spel onder mensen krijgen: die is voor iedereen. En daarom kunnen we een bijzondere eenheid in de gemeente beleven: iedereen is verschillend, maar iedereen is wel Jezus waard. Dat maakt ons bescheiden en nederig.

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had (Filippenzen 2:1-5).

Jezus achtte de ander hoger dan zichzelf. In zijn Geest vinden wij de ander ook belangrijker.

Stiltetip – Stel je Jezus voor als die nederige koning op een ezel. Bedenk waar Hij naar op weg was. Zie jezelf stil naast Hem lopen, om dezelfde weg te gaan. Zie en zeg: ‘Ik leer van U wat nederigheid en zachtmoedigheid is’.