Geen veroordeling – Rust in Jezus

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.”
Matteüs 11 vers 28

Misschien is een van de grootste uitdagingen in ons dagelijks leven wel om ontspannen te leven. Er wordt zoveel van ons gevraagd – thuis, in onze studie, op ons werk, in onze vriendenkring, en ook misschien wel in de kerk – dat oververmoeidheid nooit ver weg ligt. Daar komt bij dat je bij alles beoordeeld wordt – door anderen, door jezelf. Je voelt je maar al te vaak een vlammetje dat bij de geringste tocht dreigt te doven. Mensen in Jezus’ tijd hadden daar ook al last van. De Here Jezus zag hoe opgejaagd ze waren. En Hij zei:

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven” (Matteüs 11 vers 28).

Hoe brengt Jezus dan rust? Paulus, die terugkijkt op de betekenis van alles wat Jezus heeft volbracht, zegt het zo:

Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld (Romeinen 8:1).

Eigenlijk gebruikt hij in het Grieks een dubbele tegenwoordige tijd om de actualiteit van deze woorden tot ons door te laten dringen: Er is(!) dus nu(!) geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik mag mij dus aan Jezus uitleveren om te weten dat ik er helemaal mag zijn. Elke aanklacht moet nu zwijgen, want God is mijn Vader en ik ben zijn kind, zegt Paulus verderop. Hij eindigt dat hoofdstuk dan ook met te benadrukken dat niets, maar dan ook niets ons kan scheiden van de liefde van God, die Hij bewezen heeft in Jezus.

Ha, geen veroordeling meer! Als dat tot je doordringt, ontspan je vanzelf. Je kunt het niet vaak genoeg horen: Gods genade (zijn onverdiende gunst) is het geheim van een ontspannen leven, zonder schuld, schaamte, angst voor veroordeling. En daarvoor moet je dus bij Jezus zijn.

Stiltetip – Kom weer bij Jezus. Neem er een half uur om bij Hem tot rust te komen en te ontvangen wat Hij je wil geven. Zie en zeg: ‘Er is bij U geen veroordeling, alleen maar rust’.