Hemel – Hoe komt Jezus terug?

‘Ja, ik kom spoedig!’ Openbaring 22:20b

Jezus zal terugkomen. Plotseling, vanuit de hemel, in zijn verheerlijkte lichaam, op aarde. Dat zal een indrukwekkend moment zijn.1

‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen’ (Lucas 17:24).

Iedereen zal het meemaken. Overal in de wereld. En iedereen zal voor hem buigen.2

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien (Openbaring 1:7a).

Maar Jezus komt niet alleen. De gestorven mensen die al bij hem in de hemel waren zullen met hem meekomen. Op dat moment verschijnen ze in hun nieuwe lichaam.3

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen (Kolossenzen 3:4).

We zullen er versteld van staan. Van hem, maar ook van onze eigen verandering. En van alles wat er daarna zal gebeuren!

1 Mat. 24:27-30; 2 Filip. 2:10, Dan. 7:13-14; 3 1 Tes. 4:15-16, 1 Kor. 15:22-23, 52