Hemel – Moet je de hemel letterlijk nemen?

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1:1

Sommige mensen denken dat alles wat de Bijbel over de hemel schrijft symbolisch is. Het is allemaal ‘geestelijk’. Wat ze met dat woord ‘geestelijk’ bedoelen is niet echt duidelijk, behalve dat het de materiële wereld minacht. ‘Geestelijk’ moet wat hen betreft veel belangrijker zijn dan al het ‘aardse’. De aardse werkelijkheid is slecht en moet je eigenlijk proberen te vergeten.

Maar zulke gedachten vind ik niet in de Bijbel terug. Paulus schrijft wel over ‘het hemelse’ en ‘het aardse’, maar niet om het een tegen het ander weg te strepen. In zijn denken omvat de hemel de aarde. God heeft zich vanuit de hemel verbonden met de aarde. Hij heeft de aardse werkelijkheid geschapen om de mensen een thuis te geven. Juist daar wil hij zijn mensen ontmoeten, nu al en straks ook.

De aarde is verbonden met de hemel. Er is voortdurend uitwisseling tussen die twee. Ze zijn God allebei even kostbaar. Ze zullen ook allebei blijven bestaan. En hun verbinding zal alleen maar hechter worden, omdat God alles gemaakt heeft om bij mensen te wonen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Letterlijk. Aan het eind zal er een nieuwe hemel én een nieuwe aarde zijn. Net zo letterlijk. En intussen bidden we:

‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’ (Matteüs 6:10).