Hemel – Niet alleen goed, maar zelfs veel beter

‘Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep.’ Jesaja 65:18a

Als God de hemel en de aarde schept, zegt hij tot zes keer toe dat het goed is.1 Maar het is nog niet goed genoeg. Hij gaat verder met zijn scheppingswerk. Hij legt zelf een tuin aan.2 Hij geeft de man een vrouw.3 En hij blijft scheppen. In de hemel gaan we namelijk niet terug naar het paradijs van toen. De Bijbel spreekt over een toe- komstige wereld die zal zijn áls Eden.4 Maar God neemt ons mee naar een compleet vernieuwde schepping, veel beter dan de oude tuin. Zelfs de edelstenen zullen beter zijn.

In Eden waren al edelstenen.5 Die worden speciaal genoemd omdat we ze terug- zien als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. God gebruikt ze in de fundering van de muren rond het nieuwe Jeruzalem.6

De hogepriester droeg zulke edelstenen op zijn hart. Het waren herinnerings- stenen.7 Op de allerheiligste plek in de tabernakel waar de hogepriester voor God verscheen herinnerden deze stenen God eraan waar zijn volk vandaan kwam en waar het naar op weg was. Van Genesis naar Openbaring.

En nu Jezus als onze hogepriester de hemel is binnengegaan herinnert hij ons eraan dat hij ons als kostbare edelstenen aan zijn hart drukt.

1 Gen. 1; 2 Gen. 2:8; 3 Gen. 2:18; 4 Jes. 51:3; 5 Gen. 2:11-12; 6 Op. 21:19-20; 7 Ex. 28:9-12