“Bijbelstudie op de boerderij bij Willem Aalsmeer.”