Hoe leidt God?

De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu.
2 Korintiërs 3:10

De Here God leidt zijn volk Egypte uit door middel van een rechtopstaande wolkkolom. Overdag geeft hij schaduw, ’s nachts brandt er vuur in en geeft hij licht. Vreemd idee, zo’n vurige wolk?

Het is de wolk waar Gods heerlijkheid in verblijft. De shekina, Gods glorierijke aanwezigheid. Die leidt het volk.

De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken (Ex. 13:21).

God wil zijn kinderen leiden vanuit zijn glorie. Die wil Hij met ons delen. In Israëls tijd was dat een heerlijkheid op afstand. Dankzij Jezus is die luister dichtbij gekomen. De shekina is Gods Geest die in je woont.

Want vanaf de eerste pinksterdag zie je Gods vuurkolom zich verspreiden. Gods Geest rust voortaan op iedereen die in Jezus is. Hij vindt een woonplaats in ons en uit zijn glorie in klanktaal en wonderen.

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven (Hand. 2:3-4)
.

God leidt je door zijn Geest. Die woont in je. Hij werkt met je samen. Maar Hij is en blijft wel de heerlijkheid van God. Daarom mag je die kwaliteit in je leven verwachten: Gods glorie bij elke stap die je zet.

‘Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Joh. 8:12).