Hug 28 – Shalom

Wat levert een huwelijk jou op? Het bijbels woord berith (verbond) leidt altijd tot shalom (vrede, voorspoed).

Een verbond is een afspraak die niet verbroken kan worden. Je staat er met je leven voor in.
Het huwelijk is een verbondsrelatie die vervulling geeft. Het geeft diepte, rijkdom, levensvreugde. Er is vertrouwen in jullie verbinding. Jullie komen thuis bij elkaar.

Het huwelijksverbond geeft jullie betekenis, omdat je in het samenleven voorbijgaat aan je eigen behoeften en iets doet dat groter is dan jezelf.

Het huwelijksverbond geeft je kinderen toekomst. Duidelijkheid, zekerheid, veiligheid en geloof in gezonde relaties.

Hug, Willem en Marian

Mijn liefde zal hem altijd beschermen, hecht is mijn verbond met hem. Psalm 89:29