Ik help graag mee met een gift voor het stripproject Jezus Messias

Zelf overmaken:
Stichting Wereldtaal, NL42 RABO 0355 7005 30
t.b.v. stripproject Jezus Messias

Volgend jaar willen we 200 talen gedrukt hebben. Met een startbedrag van 1500 euro kan er weer een nieuwe taal gedrukt worden. (Stichting Wereldtaal, ANBI)

Vertalingen gebeuren altijd op initiatief van plaatselijke teams op het veld. Zij zorgen ook voor de verspreiding. We stellen ons beeldmateriaal gratis ter beschikking. Maar voor het drukken hebben ze financiële hulp nodig. Het voorbereiden van een taaleditie kost ongeveer 500 euro. Met een bedrag van 1500 euro kunnen er om te beginnen telkens 500 boeken van een nieuwe taaleditie gedrukt worden. Er zijn dus al 150 talen gedrukt (sommige in kleine aantallen, anderen in enorme hoeveelheden). En er liggen weer 60 talen klaar!

Bestel je een stripboek (6,95 euro), dan gaat 1 euro van de opbrengst naar het project. We hebben boeken beschikbaar in het Nederlands, Engels, Roemeens, Arabisch, Hebreeuws en Chinees.