34 Interview Elisabeth

Elisabeth 18, september 2014, door Jeanet van der Linden

Willem de Vink in alle eenvoud: ‘Vaders liefde brengt je tot bloei’

‘Vraag of hij niet eens genoeg krijgt van altijd maar met die Bijbel bezig-zijn’, zegt Thea Westerbeek als ze me brieft voor dit artikel. Willem de Vink, de maker van onder andere ‘De Bijbel, eenvoudig naverteld’, moet er hartelijk om lachen. Het antwoord is nee. Het verhaal van Jezus vertellen ziet hij als een levensvervulling. Dat zit zo.

cover elisabethZijn vader verliet het gezin toen schrijver, tekenaar en spreker Willem de Vink (57) twaalf was. En als je eigen vader bij je weggaat, voel je je gedumpt, afgewezen en veroordeeld. Zo heeft Willem zich ook een groot deel van zijn leven gevoeld. De keerzijde van zijn bepaald onveilige jeugd was dat hij al jong voelde dat hij bij Jezus terecht kon voor liefde, zuiverheid en vergeving. Toen hij vader werd, deed hij een belangrijke ontdekking. ‘Als ik het zelf anders wil doen, moet ik mijn vader vergeven.’ In zijn autobiografie ‘Geketend’ schrijft hij over dat proces.

Klappen incasseren
Het is een aangrijpend verhaal van opgroeien in een haast bizar aandoende christelijk-charismatische setting. Zijn ouders hadden een slecht huwelijk. Willem: ‘Er was altijd spanning, agressie ook. Als jongste lag ik als buffer naast mijn moeder in bed, terwijl mijn vader een verdieping hoger sliep. Ik heb heel wat klappen geïncasseerd. Toen ze gingen scheiden moest ik kiezen. Mijn vader zag ik daarna nog maar twee keer per jaar, altijd in een ongemakkelijke sfeer. Door die ervaringen groeide er een diepe angst bij mij, het gevoel dat ik er niet mocht zijn.’

Hij ziet het terug in zijn tekeningen uit die tijd. Hij schreef en tekende veel strips, ze waren duister en boos. ‘Achteraf zie ik dat ik me daarin opsloot. Het was iets wat ik goed kon, ik kreeg er complimenten voor, maar nu zou je mijn werk underground noemen. Toch ging het ergens ook over Jezus. Er begon in die strips altijd wel iemand over hem. Achter mijn boosheid over alles wat er gebeurd was, zat een verlangen naar de zuiverheid die Jezus vertegenwoordigt, waarvan ik wist dat het bestond! Dat verlangen naar Jezus is er eigenlijk altijd geweest.’

Drive het goed te doen
Dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor mensen die hem liefhebben, kan Willem uit eigen ervaring zeggen. Sinds het tot hem is doorgedrongen wat genade betekent, zijn de pijn over vroeger en de gevoelens van er niet mogen zijn weg. Maar de herinnering is er nog wel en soms speelt het op. ‘Toen ik Marjan leerde kennen, duurde het lang voordat wij ons aan elkaar durfden te geven, echt vertrouwd werden. We zaten allebei in een ivoren torentje, onaantastbaar. En dat merk ik nog steeds weleens! De echtscheiding van onze ouders – ook die van Marjan zijn gescheiden – heeft nog steeds effect. De andere kant is weer, dat het mij de drive geeft om zelf een goed huwelijk te hebben en daarvan uit te delen.

Tien jaar geleden ben ik burn-out geweest. Ik was in die tijd directeur van een stichting en liep erin vast, het paste niet bij mij. Toen kwam ik mezelf weer tegen, ik voelde me mislukt. Als man wil je graag succes hebben. Het stevige fundament onder mijn voeten gleed weg. Ik was niets meer, sliep slecht, had zelfs zelfmoordgedachten. Mijn kinderen zeiden dat ze me niet meer kenden. Ik bad voortdurend. “God waar bent U, waarom helpt u mij niet.” De dokter adviseerde me toen om alles uit mijn handen te laten vallen en dat heb ik gedaan. Daarna kwam het begrip genade des te sterker bij me binnen. Op de bodem van mijn bestaan, was God er nog.’

De steen weggerold
‘Ik ging met een paar vrienden naar Singapore en hoorde daar een preek die me diep raakte. Het ging over Lazarus die uit het graf werd opgewekt. Voor dat graf lag een steen die het symbool was van ‘deug je wel of deug je niet’. Lazarus was ik en die steen moest worden weggerold. Zo heb ik dat daar ook ervaren. Het gevoel van veroordeeld te worden, van er niet mogen zijn, heb ik daar achter me gelaten. Ik vind rust in de wetenschap dat God van mij houdt, dat zijn liefde voor mij onvoorwaardelijk is en dat hij mij door Jezus van zonde en dood – de ultieme afwijzing! – verlost heeft. De kern van het evangelie is dat niets mij kan scheiden van zijn liefde en dat ik met God mag omgaan alsof ik geen zonde doe.’

Dat grote thema van Gods liefde wil hij met anderen delen. ‘Ik sta er steeds weer versteld van hoe veel mensen worstelen met thema’s als schuld en schaamte en die daardoor niet tot bloei komen. Verschrikkelijk vind ik dat! Ook in de kerk ligt te veel nadruk op schuld in plaats van op God als liefdevolle vader. Als kind van gescheiden ouders kon ik niets met het beeld van God als vader. Dat associeerde ik met veroordeling Maar de Bijbel zegt dat ik hem leer kennen door naar Jezus te kijken. En als je dat doet, raak je vrij van angst en sta je geworteld in het leven. Dat is zoiets geweldigs. Daarom is het mijn drive om anderen over Jezus te vertellen en ‘altijd maar met de Bijbel bezig te zijn’. De Bijbel is de spreekbuis van Jezus. Ik heb een tijdje in de reclame gewerkt, maar dat was voor mij verloren tijd. Mensen moeten weten wie Jezus is.’

Eenvoudig maar met diepgang
In 2010 realiseerde hij zich dat er geen bijbel was voor tieners, terwijl het zo belangrijk is dat jonge mensen in de bijbel gaan lezen en Jezus ontdekken. Hij vond een sponsor en een uitgever en een jaar later zag de Tienerbijbel het licht. Ouderen bleken ook behoefte te hebben aan de verhalen uit de Bijbel op een eenvoudige manier – maar wel met diepgang – naverteld. Zo ontstond in 2014 ‘De Bijbel eenvoudig naverteld’, met 280 verhalen die als rode draad Jezus Christus hebben. Het mooiste verhaal vindt Willem dat van Petrus die Jezus verloochent. ‘Zelfs dán houdt Jezus oogcontact. En zoekt Petrus na de opstanding weer op. Zo diep gaat zijn liefde voor ons.’

Dat verhaal is wat Willem betreft nog lang niet uitverteld. Hij is vast van plan zijn gaven en talenten daar zo lang mogelijk voor te blijven inzetten. Met een grijns: ‘Hoe ouder je wordt, hoe meer je te vertellen hebt toch.’

Spreker, schrijver, tekenaar, trainer en coach Willem de Vink is getrouwd met Marjan. Samen hebben ze drie kinderen. Hij schreef en tekende verschillende boeken. Daarnaast ontwikkelde hij samen met zijn vrouw het Hemels Huwelijk Seminar, dat ze twee keer per jaar organiseren. Ook is hij voorganger binnen de snel groeiende gemeente Jong en Vrij, die bijeenkomt in onder andere Nijkerk en Den Haag. Meer informatie vindt u op www.willemdevink.nl.

Foto: Elisabeth Ismail