Nieuw stripverhaal: Jafeth, het dreigende water

Jafeth, de jongste zoon van Noach uit het bijbelboek Genesis, wordt geconfronteerd met een dreigende waterramp en moet een belangrijke opdracht volbrengen. Achterin het boek wordt het verhaal in de actualiteit van de huidige klimaatcrisis getrokken met verschillende artikelen. Kern van het boek is om waarschuwingen serieus te nemen en niet onverschillig te blijven.

 

Paperback
98 pagina’s
ISBN 9789083117263
Prijs € 14,95

Bestel hier

 

 

 

De makers

Het verhaal werd geschreven door de bekende schrijver Gerbrand Fenijn (1932). De tekeningen zijn van Willem de Vink (1957). Zij werkten al aan Jafeth in 1984 en hebben het nu afgemaakt. Naast de waterproblematiek gaat het verhaal ook over discriminatie, liefde en hoop.

De auteurs schrijven in het voorwoord: “Omdat we zelf jong zijn geweest, leven we mee met met alle jongeren van nu. We delen hun zorgen over de toekomst en die van de aarde. Ook wij ervaren de dreiging die er van de klimaatverandering uitgaat. Daarom hebben we dit stripverhaal uitgebracht over Jafeth. Er staan een regenboog aan de hemel waar we juist nu de betekenis van moet weten!”

Het verhaal

Gerbrand Fenijn schreef een verhaal waarmee hij nieuwe generaties hoop wilde geven. Noach en zijn zoons bouwen een houten boot, want ze zijn gewaarschuwd dat de aarde bedekt zal worden met water. De omstanders geloven er niets van en verklaren hen voor gek. Jafeth wordt eropuit gestuurd om zijn opa Methusalem te halen. Onderweg stuit hij op mensen die onverschillig en soms zelfs vijandig staan tegenover de waarschuwingen. Als hij in moeilijke situaties terechtkomt wordt hij door een geheimzinnige beschermer gered. Na allerlei spannende avonturen keert hij zonder Methusalem, maar met een meisje terug naar de ark. Het water komt, maar zij zijn veilig. Als de regenbuien en vloedgolven gestopt zijn verschijnt de regenboog als teken van hoop.

 

Extra artikelen

In een aantal artikelen geven de auteurs informatie over Noach en de zondvloed en over de problemen van teveel en te weinig water waar de wereld op dit moment mee worstelt. Zij willen de lezer aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen.

We weten van rampen die de hele wereld kunnen treffen. Levensbedreigende pandemieën, waar we onszelf voor moeten opsluiten. Een kernoorlog, die de wereld kan veranderen in een vuurzee. Klimaatveranderingen, waardoor de aarde opwarmt en het water stijgt.

Soms wordt de hele mensheid in haar voortbestaan bedreigd…

Er is eerder zo’n ramp gebeurd, die in het geheugen van veel volken bewaard is gebleven. Het is de ramp van de grote watervloed die de hele aarde bedekte.

Dit boek gaat over die ramp. Mensen worden ervoor gewaarschuwd, één gezin neemt het gevaar serieus. Noach ontkomt met zijn vrouw en kinderen door een grote boot te bouwen, een ark. Zijn zoon Jafeth zorgt ervoor dat er ook nog een meisje gered wordt en mee kan. Maar daarvoor moet hij wel eerst zijn moed tonen. Jafeth moet niet alleen de mensen die onverschillig zijn weerstaan, maar ook zijn eigen angsten overwinnen.

 

Wat die ramp ons te zeggen heeft

De ramp uit dit verhaal lijkt op de problemen waar we nu voor staan. Door de klimaatverandering stijgt de waterspiegel. We hebben problemen met te veel water én te weinig water. Als aanvulling op het beeldverhaal lees je in dit boek waarom een goed waterbeheer noodzakelijk is. Want we kunnen belangrijke lessen leren uit deze geschiedenis over het dreigende water. We moeten goed voor de aarde zorgen!

Dit is een verhaal over grote dreigingen, maar ook over moed en hoop!

Bestel hier

Inhoud

– De zondvloed in Genesis

1. Noach en zijn boot
2. Jafeth op reis
3. Methusalem
4. De terugreis
5. Samen gered

6. Waterproblemen toen en nu
– Wat verteld de Bijbel over de watervloed?
– Van Adam tot Noach
– De zondvloed en zijn gevolgen
– Wie denkt nog aan die verdronken mensen?
– Help mijn straat staat onder water!
– Land onder zeeniveau
– De watersnood van 1953
– Het dreigende water vraagt om actie
– Laat je inspireren

Jafeth is tot stand gekomen mede dankzij van Stichting LaatBloeien en Stichting Wereldtaal.

Gerbrand Fenijn werd geboren op Texel, waar hij opgroeide in de natuur. Hij is schrijver van wel 40 boeken. Bekende titels zijn: De vuurbakens van Griekenland, Het geheim van de Doomahj, de Fluisterbos-serie, Onderduikers op Texel en De nacht van het stijgende water.
Jafeth schreef hij speciaal voor Willem de Vink, zodat die er een stripverhaal van kon maken. Ook het artikel Wie denkt er nog aan de verdronken mensen? achterin dit boek is van hem.

Willem de Vink werd geboren in Utrecht en woont nog steeds in de stad, in hartje Rotterdam. Hij is illustrator, schrijver en spreker. Hij heeft zo’n 30 boeken uitgebracht, waaronder de Tienerbijbel en de jeugdroman Markus. Al zijn boeken illustreert hij zelf. Hij was veertien toen hij zijn eerste strips begon te publiceren. Zijn stripboek Jezus Messias verscheen al in meer dan 160 talen. Hij tekende samen met zijn vrouw Marian het stripverhaal Jafeth. Ook schreef hij de meeste artikelen in dit boek en voorzag ze van cartoons.

Marian de Vink verzorgde met penseel het fijne inktwerk van de striptekeningen. Zij deed ook de vormgeving van het omslag en binnenwerk van dit boek.

Marloes Dekkers kleurde de tekeningen zo sfeervol in, dat je vanzelf wordt meegenomen in dit mysterieuze en spannende verhaal.