Jezus gekeurd

‘Ik heb geen schuld in hem gevonden.’

Johannes 18:38

Jezus staat voor Pontius Pilatus, die over Hem recht moet spreken. Is Hij schuldig? Is er zonde in Hem aan te wijzen? De Romeinse rechter spreekt tot drie keer toe Jezus’ onschuld uit.

‘Ik vind niets waaraan deze man schuldig is’ (Luc. 23:4).

‘U weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden’ (Luc. 23:14).

‘Wat voor kwaad heeft deze man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient’ (Luc. 23:22).

Toch wordt Jezus in een wereld vol schuldige mensen als onschuldige veroordeeld. De massa zal om zijn executie vragen. Die massa, dat zijn wij allemaal. We hebben Jezus met z’n allen het slachtoffer van onze schuld gemaakt. En dat is precies wat Hij wilde. Want nu hebben we geen enkele reden meer om de ander nog de schuld toe te schuiven of buiten te sluiten. We hebben zelfs geen reden om onszelf nog te veroordelen.

In het oude verbond werd de schuld op een offerdier gelegd. Omdat het zonder smet of gebrek moest zijn, werd het eerst gekeurd (Lev. 1). Dat sloeg op Jezus. Om ons vrij te kopen uit de macht van schuld, schaamte en veroordeling hadden we een onberispelijk lam nodig, zonder smet of gebrek. Dat is Hij (1 Pet. 1:18-21).

Begrijp je hoe belangrijk die keuring is? Omdat Jezus zonder schuld is, kan Hij alle schuld op zich nemen, van iedereen. Omdat Hij zich laat afkeuren, ben jij nu goedgekeurd.

Tip – Stop met jezelf of anderen nog te wegen en te keuren; wees vrij van elke veroordeling.

Johannes 18:28-40 Matteüs 27:1-26 Marcus 15:1-15 Lucas 23:1-25