Rust – Jouw naam is veilig in Gods mond

‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
Hebreeën 13:5

Liefde komt met een kostbaar geschenk: rust. Want liefde geeft je een gevoel van veiligheid. Je wordt niet bekritiseerd of belachelijk gemaakt. Iemand weet wie je bent en toch mag je er zijn zoals je bent. Dat geeft je rust in het bijzijn van die ander.

Ik hoorde op internet hoe een jongetje van vier dat gevoel van veiligheid in de liefde prachtig tot uitdrukking bracht. Hoor wat hij daarover zei:

‘Als iemand van je houdt, dan zegt die je naam op een andere manier. Je weet gewoon dat jouw naam veilig is in zijn mond.’

Beter zou ik het niet kunnen zeggen. Dit is namelijk precies hoe God met ons omgaat. Als Hij jouw naam noemt, komt Hij nooit met andere bedoelingen dan met liefde. Ook al was er misschien alle reden toe om daar bang voor te zijn, Hij zal je nooit bekritiseren, belachelijk maken of afvallen. Integendeel. Hij heeft je zo kostbaar gevonden dat Hij je uit alle kritiek, oordeel, laster, hoon en afwijzing vrijkocht. Hij betaalde daarvoor met Jezus.

Jij was Jezus waard. Toen de Vader zich van Jezus aan het kruis afkeerde, nam Hij jouw naam op zijn lippen, omdat Hij jou wilde.

‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’ (Jesaja 43:1).

Jouw hemelse Vader wilde jou. Jouw naam is veilig in zijn mond. Daarom kun je bij Hem helemaal tot rust komen.

Stiltetip – Wees stil en hoor hoe de Vader jouw naam noemt. Zie en zeg: ‘Ik rust in U’.