78 Laten we het vaker over de hemel hebben

Charisma, juni 2020 – We zouden het vaker over de hemel moeten hebben. Omdat de hemel met positieve beelden komt die we juist nu zo goed kunnen gebruiken. Het gaat over een leven zonder ziekte, tranen, eenzaamheid, strijd. Ook biedt de hemel ons het grote verhaal dat onze samenleving is kwijtgeraakt. Er ligt een geweldige toekomst voor ons, die ons de moed geeft om de problemen van vandaag aan te pakken. En de hemel beantwoordt aan een diep menselijk verlangen dat we misschien wel door allerlei negatieve ervaringen hebben onderdrukt. Ik bedoel ons verlangen naar het volmaakte.

Bezwaren
We kunnen ons voeden met allerlei negatieve secenario’s, of onze verbeelding vullen met het goede dat God ons voorschildert. ‘De dood staat weer op de kaart,’ kopte de krant toen de coronapandemie op haar hoogtepunt was. Ik dacht: we zouden de hemel weer op de kaart moeten zetten, want die spreekt van leven, eeuwig leven.
Jammer genoeg zijn veel christenen nogal terughoudend om over de hemel te beginnen. Misschien omdat ze bang zijn dat ze de theorie niet erg op een rijtje hebben. Maar als je de Bijbel op je in laat werken, ontdek je dat die zich helemaal niet zo druk maakt over welke theorie dan ook. Het gaat om de beelden, die voeding willen geven aan ons geloof.
Sommige christenen vinden dat je de hemel niet zo letterlijk moet nemen. Die is geestelijk bedoeld, menen ze. Maar wat dat dan precies is kunnen ze niet echt duidelijk maken. Helaas gaan met zo’n vage aanduiding de kleurrijke, levendige beelden waarmee de Bijbel ons voorstellingsvermogen wil prikkelen verloren.
‘We weten er niets van,’ hoor ik mensen zeggen als ik over de hemel begin. Maar we kunnen er juist heel veel over weten. Er wordt in de Bijbel net zo concreet over de hemel gesproken als over Jezus’ dood en opstanding. Het woord hemel komt er meer dan zevenhonderd keer in voor – en dat is vaker dan woorden als liefde, genade en goedheid (die trouwens allemaal uitdrukken waarom er een hemel is).

Troost, hoop en wonderen
Wat doet de hemel met ons? Hij komt met troost. Je zult je geliefden die gestorven zijn terugzien. Ik heb verschillende keren begrafenissen geleid van gestorven kinderen. Niets is zo pijnlijk voor ouders als wanneer ze hun kind overleven. Maar het vooruitzicht dat ze het ongeschonden terugzien geeft troost in verdriet en hoop om vol te houden tot dat bijzondere moment.
De hemel geeft je ook een besef dat er meer is tussen hemel en aarde. Je gaat in wonderen geloven. Als je weet dat er een volmaakte wereld voor je ligt, kun je vanuit die toekomst nu al bijzondere dingen verwachten.
En de hemel geeft je een bestemming die duidelijk is qua uitkomst (je zult dankzij Jezus eeuwig leven), maar die je ook zal verrassen (je mag met Jezus delen in een ongekende heerlijkheid).
Ik sprak een buurjongen over het leven na de dood. We zaten op onze bankjes voor onze huisdeuren op de kade anderhalve meter van elkaar. Hij zei dat hij het wel goed vond als er na dit leven niets meer was. Dan was alles mooi afgerond. ‘Maar zou je niet liever zien dat alles wat je aan ervaringen hebt opgedaan en wat je geworden bent blijft bestaan?’ vroeg ik hem. ‘Ik geloof dat ik verder zal leven in een nieuw lichaam, dat zonder de beperkingen waar ik nu mee worstel zal stralen van de liefde die ik van God ontvang. Ook zal ik daar mijn geliefden weer zien, die net zo zullen stralen. En mijn beste vriend Jezus.’

Invloed
De beelden over de hemel waarmee de Bijbel ons wil voeden hebben niet alleen betekenis voor de toekomst. Ze kunnen ook nu al een positieve invloed hebben op ons dagelijks leven.
Een van de meest indrukwekkende feiten vind ik wel dat heel de schepping God zal aanbidden (Openbaring 5:13). Alles wat God geschapen heeft is Hem zo dierbaar dat het vernieuwd zal worden om aan zijn bedoeling te beantwoorden. Dat motiveert je om nu al goed voor je omgeving te zorgen.
Ook allerlei soorten mensen zullen daar samen zijn. Niemand wordt uitgesloten; de verschillen worden juist gevierd (Openbaring 7:9-10). Een goede reden om ook nu niemand uit te sluiten.

Verder zullen we in de hemel nog veel beter begrijpen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij vertrok met de wonden van zijn kruisiging in zijn nieuwe lichaam naar de hemel. Daar zit Hij nu als een lam dat geslacht werd op de troon om met die bijzondere kenmerken het hart van Gods regering te vormen (Openbaring 5:6a). Hij leeft dan ook in onze moeiten met ons mee en helpt ons om ons over te geven aan God.
Maar dat is nog niet alles. Als we Jezus straks zien zoals Hij is, zullen wij zelf ook zijn zoals Hij (1 Johannes 3:2, 1 Korintiërs 15:49). Jezus is de eerste mens die na zijn opstanding uit de dood een hemels lichaam kreeg. Iedereen die in Jezus gelooft zal net zo’n lichaam krijgen, met dezelfde mogelijkheden en net zo stralend. Voor mij is dat een reden om nog meer van Hem te houden.

De coronacrisis legt bloot welke drijfveren in onze samenleving overheersen. Mensen worden vooral gedreven door angst. Maar de hemel helpt ons om daar vrij van te zijn (Hebreeën 2:14-15). Er ligt een hoopvolle toekomst voor ons (Jeremia 29:11). Dat besef maakt ons geloof sterk en helpt ons om vol vertrouwen in het leven te staan. Zulke mensen heeft de wereld nodig. Dus laten we het in onze gezinnen, in de kerk en op het werk vaker over de hemel hebben!

Vaker in de hemel
Stel ik mensen de vraag of ze wel eens nadenken over de hemel, dan krijg ik vaak afwerende antwoorden. ‘Veel te vroeg om over na te denken,’ zegt de een. ‘Sorry, te druk,’ zegt de ander. ‘Daar weten we niets over,’ zegt weer een ander. Als ik dan zeg: ‘Maar kwam Jezus niet juist naar ons toe om ons daarover te vertellen,’ dan hoor ik: ‘Jawel, maar hoe het daar is moeten we maar afwachten.’

Is dat zo? Scheept God ons af met zo’n antwoord? De indruk die de Bijbel mij van de hemel geeft is helemaal niet dat ik me er geen voorstelling van kan maken. Ik krijg juist een heel tastbaar, kleurrijk en levendig koninkrijk voor ogen geschilderd, waar ik met veel emoties verwacht en verwelkomd word.

‘Ach, allemaal vaag,’ hoor ik zeggen. Maar wacht even, is de hemel zo? Welnee, de Bijbel maakt juist duidelijk dat de aarde vaag is. Een schaduw van wat nog moet komen. ‘Dit alles is slechts een schaduw van wat komt’ (Kolossenzen 2:17a).

De hemel is pas echt, echter dan alles hier. We zullen er mooier wonen, meer genieten, beter communiceren, dieper aanbidden. En we zullen Jezus zien! Wat doe ik met die wetenschap? Ik denk vaak aan de hemel – en dat doet me goed. God heeft mij een verbeelding gegeven om verder te kijken dan de beperkte werkelijkheid waarin ik nu leef. Ik snap wel waarom Paulus zegt: ‘Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is’ (Kolossenzen 3:2). Ik zie een heerlijke toekomst voor me. In mijn gebeden ben ik daar al vaak.

Willem de Vink