Rust – God werkt in de slaap

Hierop ontwaakte ik en sloeg mijn ogen op. De slaap had mij goedgedaan.
Jeremia 31:26

Het klinkt je misschien vreemd in de oren, maar God werkt graag als wij slapen. Hij wil dat we Hem in de stilte van de slaap zullen vertrouwen.

God bracht Adam in een diepe slaap om Eva te formeren.
Waarom? Omdat God niet wilde dat Adam er met zijn neus bovenop zou staan als Hij een wederhelft voor de man zou creëren.
Het resultaat? De vrouw zal altijd een mysterie voor de man blijven en dat is precies de bedoeling (Genesis 2:21).

Abraham viel in een diepe slaap en daar maakte God gebruik van om een verbond met hem te sluiten.
Waarom? Omdat God wilde dat alle kinderen van Abraham zouden geloven dat alles waarin we met Hem verbonden zijn helemaal van zijn kant komt en niets van onze kant. We moeten niet denken dat er nog iets van ons afhangt (Genesis 15:12).

Jeremia sliep toen hij te zien kreeg hoe God een nieuw verbond zou sluiten, waarin God niet meer aan onze zonden zou denken.
Waarom? Zodat we het niet in ons hoofd zouden halen om ook nog maar iets te doen om vergeving te krijgen als we die allang ontvangen hebben (Jeremia 31:26).

Natuurlijk is er genoeg te doen. Maar God wil dat we zullen rusten in vertrouwen op Hem. In het besef hoe geliefd je bent. Daarom die slaap.

Stiltetip – Nu je weet hoe geliefd je bent, zul je goed slapen. Zeg bij het slapengaan dus opnieuw: ‘Ik rust in U’.