Rust – Henoch, de oudste en beroemdste wandelaar

Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.
Genesis 5:24 (HSV)

Henoch is een bijzondere aartsvader. In het eerste bijbelboek lees je dat hij een wandelaar was. Hij wandelde met God.

Tijdens zo’n wandeling gebeurde er iets bijzonders met hem. Plotseling was hij verdwenen. Blijkbaar zorgde dat wandelen ervoor dat de dood geen vat op hem kreeg.

Henoch was van de zevende generatie na Adam. Omdat mensen in die tijd nogal oud werden, kende hij zijn eerste voorvader nog.
Misschien kwam hij daardoor aan zijn wandelgewoonte. Hij zal gehoord hebben hoe God met Adam en Eva wandelde in de hof. Dat wilde hij ongetwijfeld ook. Het werd zijn kenmerkende eigenschap.

Wat gebeurde er tijdens die wandelingen met Henoch?
Ik denk dat hij werd wat zijn naam betekent. Ingewijd. Hij werd tijdens zijn wandelingen ingewijd in Gods gedachten.
Gods eerste gedachte is dat we zullen leven. Dat zou Henoch weten: hij werd vóór zijn dood door God weggenomen.

Zijn zoon werd trouwens ook behoorlijk ingewijd: die werd de oudste man ooit. Metuselach, 969 jaar.
En zijn achterkleinkind was Noach, nog zo’n wandelaar.
Henoch wordt in de brieven van het Nieuwe Testament een man van geloof genoemd. Dat krijg je, als je wandelt met God: geloof in het leven dat God je gunt.
God heeft er plezier in als je naar Hem verlangt en naar alles wat Hij je wil geven. Want ook daar stond Henoch om bekend.

Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond (Hebreeën 11:5).

Stiltetip – Maak je eigen wandelingen met God. Je kunt onderweg het Jezusgebed bidden. Zie en zeg ‘Jezus’. En zeg ook: ‘Ik wandel in uw rust’.