Rust – Relax, de tijd heeft niet het laatste woord

De HEER is mijn licht, mijn behoud, voor wie zou ik vrezen?
Psalm 27:1

Grappig dat Albert Einstein verklaarde dat de tijd ophoudt bij de snelheid van het licht. De Bijbel zegt dat God zich in het licht hult als in een mantel (Psalm 104:2). Jezus werd aangekondigd als het licht waar de schaduw van de dood voor moet wijken (Matteüs 4:14-16). En Hij noemt ons kinderen van het licht.

‘Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht’ (Johannes 12:36).

Wat heeft ons geloof in het licht voor invloed op onze tijdsbeleving?
De zorgen die we ons maken hebben meestal te maken met de tijd die voor ons ligt. We zien tegen iets op wat nog moet komen.
Mensen die lijden onder stress ervaren dan ook vaak de grootste druk aan het begin van de werkweek.
Maar waarom zou de tijd ons lot bepalen? Jezus zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken voor morgen. Hij wil dat we ons concentreren op het recht dat Gods ons heeft verschaft. De tijd werkt in ons voordeel.

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen’ (Lucas 6:33-34).

Gods gerechtigheid is alles wat Jezus voor ons bereikt heeft. Hij heeft ons uit de willekeur van tijd en toeval gehaald waar de Prediker over klaagt.

Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedstrijd wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Nooit weet de mens wanner zijn tijd gekomen is (Prediker 9:11).

Goed, we leven in de beperkingen van de tijd. Maar laat je Gods licht toe in de tijd, dan verliest die zijn invloed. Er is onafgebroken zegen beschikbaar, die niet afhankelijk is van onze ervaringen in de tijd.

Stiltetip – Wees ook nu weer de tijd de baas. Neem je tijd met Jezus. Zie en zeg: ‘Ik heb de tijd. Ik rust in U’.

Wink – Stap in een tijdloos moment waarin Jezus het begin en het einde is.