Pinkstermis

Zaterdag (26 mei) werd in de Roermondse kathedraal de internationale vigilieviering van Pinksteren gevierd. Hoofdcelebranten zijn de Vaticaanse curiebisschop Jozef Clemens, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Leken en bisschop Frans Wiertz. Aan het einde van de mis werd aan beide bisschoppen het bijbelstripverhaal uitgereikt dat voor het eerst in het Limburgs dialect verscheen.