Uitschot

Larry Norman, ‘The Outlaw’, vertaling Willem de Vink (1980).

Ze vinden Hem maar uitschot, zoals Hij lanterfant,
met een zooitje ongeschoolden en wat vissers door het land,
niemand weet waar Hij vandaan komt, of wat Hij heeft gedaan,
en ze zeggen, wat Hem bezighoudt, blijf daar maar ver vandaan.

Ze vinden Hem een dichter, die vanaf een heuvel leert,
en Zijn stem bedwingt de menigte en zelfs de zee kalmeert,
Hij vertelt parabels en hoewel velen de clue ontgaat,
drommen massa’s rond Hem samen, zodat ze Hem goed verstaan.

Ook zijn er die wel zeggen dat Hij mysticus moet zijn,
want Hij wandelt op het water en maakt mensen vrij van pijn,
en Hij goochelt wijn tevoorschijn en Hij tovert vis en brood,
Hij spreekt over twee keer leven, roept zelfs mensen uit de dood.

Voor anderen politicus, die oproept: wees toch vrij!
Overal waar Hij zich wendt of keert, daar zijn de mensen bij.
Hij veroordeelt scherp corruptie, geen bepaling krijgt Hem klein,
maar uit angst voor Zijn macht, slaan ze op hout Zijn handen fijn.

Een enkeling zegt: Jezus is Gods Zoon in eeuwigheid,
Die stierf aan een kruis en ons van zonden heeft bevrijdt.
En ik geloof dat Hij dit is, ja Hij is de Zoon van God,
en we zouden moeten zorgen dat we klaar zijn als Hij komt,
ja, we zouden moeten zorgen dat we klaar zijn als Hij komt.