Wijsheid – De wijsheid van de kunstenaar Besaleël

‘Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren.’
Exodus 31:3-4 (SV)

In het bijbelboek Exodus wordt tien hoofdstukken lang het werk van een opmerkelijke kunstenaar beschreven. Besaleël is een creatieve vakman, die door God is uitgekozen om leiding te geven aan een groep kunstenaars die de heilige voorwerpen van Israël vervaardigen. Zelf maakt hij het heiligste voorwerp, de ark van het verbond.

Besaleël is geen kunstenaar die zijn inspiratie haalt uit de ellende die hij om zich heen ziet, of uit zijn eigen pijn. Nee, hij luistert naar Mozes, die doorvertelt wat hij van God op de berg Sinaï te zien heeft gekregen (Exodus 26:30). Het waren beelden van de hemelse werkelijkheid (Hebreeën 8:5)). Besaleël laat zich daardoor inspireren om voorwerpen te maken die de verbinding tussen hemel en aarde zichtbaar maken (Kolossenzen 2:17). Zijn werk wordt gezalfd (Exodus 40:9-16), en God verbindt er zijn heerlijkheid aan (Exodus 40:34).

Ik heb uitgebreid over Besaleël geschreven in mijn dagboek ‘Genade op genade’. Hij is het prototype van alle kunstenaars die door de heilige Geest geïnspireerd worden. Ze ontvangen de wijsheid om hun talenten in te zetten ten dienste van mensen. Ze staan middenin de gemeente en laten zich inspireren door Gods Woord dat de gemeenteleiders doorgeven. Ze vertolken de hemelse realiteit in woorden, muziek en beelden. In hun werk is Gods glorie zichtbaar.

Stiltetip – Verbind je weer met Jezus. Stel je jouw plek in de hemel voor. Gods Geest zal je de wijsheid geven om anderen te inspireren met wat je daar ontvangt. Zie en zeg: ‘Ik ben vol van Jezus. Vol van zijn heerlijkheid’.