Zaad en onkruid

‘De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf.’

Daniël 12:3

Jezus zaait zijn woord van genade, vergeving en vrijspraak. Mensen die die woord in hun hart opvangen groeien op dankzij zijn kwaliteitszaad. Jezus noemt hun de kinderen van het koninkrijk. Maar er zaait nog iemand. Dat is de duivel. Hij zaait zijn woord van eigen verdiensten, aanklachten en veroordelingen. Mensen die dat woord in hun hart opvangen groeien op als onkruid. Jezus noemt hun kinderen van het kwaad.

Beiden groeien samen op, het zaad van Jezus en het onkruid van de duivel. Er zijn mensen die onderscheid willen maken tussen die twee soorten mensen. Ze willen hun oordeel vellen. Maar Jezus staat dat niet toe. Waarom niet? Omdat we elkaar niet moeten veroordelen. Er is hoop voor iedereen (Mat. 13:24-30).

‘Laat beide samen opgroeien, tot aan de oogst’ (Mat. 13:30).

Pas op het eind volgt Gods oordeel. Maar dan is de kerk al helemaal vol van Jezus’ glorie (Mat. 13:36-43).

‘Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon (Mat. 13:43).

De profeet Daniël zag lang geleden al hoe de rechtvaardigen zouden stralen, maar hij moest de woorden toen nog geheim houden. Jezus moest namelijk nog komen om mensen te rechtvaardigen.

‘De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd’ (Dan. 12:3).

De voltooiing van de tijd en de vervulling van Gods plan hoeven ons geen angst aan te jagen. Zaad en onkruid groeien samen op. Maar wij stralen al!

‘Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden’ (Op. 22:11).

Matteüs 13 Marcus 4:1-34 Lucas 8:4-18