Wees volmaakt

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Matteüs 5:48


We onderschatten de zonde schromelijk als we denken onze slechte gewoontes en onaanvaardbare gedrag te kunnen oplossen met goede voornemens. Campagnes en preken om ons gedrag aan te pakken lossen het probleem van de zonde niet op.

De tien geboden brengen alleen maar aan het licht dat we ze niet kunnen houden.

Jezus zegt dat we volmaakt moeten zijn zoals onze hemelse Vader. Hij zegt dat tegen mensen die denken dat ze daaraan kunnen voldoen als ze zich aan de wet houden. Maar Hij brengt in zijn bergrede (Mat. 5-7) juist aan het licht dat niemand voldoet. Wie heeft nooit een andere vrouw begeerd, is nooit boos geweest op een ander, heeft nooit gescholden? Of, subtieler: wie heeft nooit getwijfeld of zich zorgen gemaakt?

Het probleem van de zonde zit veel dieper dan ons gedrag. Het zit in onze natuur. We hebben een transformatie nodig. Een compleet andere natuur. En die geeft Jezus. Hij geeft je zijn natuur. Je kunt volmaakt zijn met zijn volmaaktheid, net zo volmaakt als de Vader. Hij geeft je zijn positie, om je van daaruit anders te gaan gedragen.

Wat is daar voor nodig? De houding van een afhankelijke bedelaar. Daarom verklaart Jezus in het begin van zijn bergrede de nederigen van hart en al die andere kwetsbare mensen gelukkig. Niet de mensen die de wet proberen te houden en zichzelf daarmee rechtvaardigen, doen wat Jezus zegt, maar de mensen die afhankelijk willen zijn van Hem en erop vertrouwen dat ze in Hem een nieuwe schepping zijn.

Dat zijn de mensen die zich aan zijn Woord houden en hun huis op het fundament van genade bouwen (Mat. 7:24-25).