Wijsheid – De wijsheid van Salomo

De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel.
1 Koningen 8:11

Salomo is in de Bijbel de wijze bij uitstek. Toen hij zijn vader David als koning van Israël opvolgde, vroeg God hem wat hij zou willen ontvangen. Wijsheid, was zijn antwoord. Dat beviel God uitstekend.

Hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht – zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft’ (1 Koningen 3:11-12).

Israël werd onder het bewind van Salomo een groot en welvarend land, vrij van oorlogen en schermutselingen.

Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en Israël, van Dan tot Berseba, onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten (1 Koningen 5:5).

De koning werd zo beroemd om zijn wijsheid, dat hij bewonderaars van over de hele wereld aantrok. De beroemste van hen was misschien wel de koningin van Seba, die hij zijn schatten toonde. Zijn wijsheid had dan ook veel voorspoed en rijkdom voortgebracht. Hij hield er zelfs een lang leven aan over.

Maar Salomo’s grootste daad getuigde van de meeste wijsheid: hij bouwde een tempel voor God, die God vulde met zijn heerlijkheid. Want dat is pas wijsheid: als je een woonplaats voor God klaarmaakt, zodat Hij zijn heerlijkheid met je kan delen.

Stiltetip – Bied je vandaag weer aan God aan. Jouw lichaam is Gods tempel die Hij met zijn heerlijkheid vult. Zijn Geest woont in je. Zie en zeg: ‘Ik ben vol van uw glorie’.