Wijsheid – Gods wijsheid in het evangelie

Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.
Kolossenzen 1:27

Gods wijsheid openbaart zich waar mensen Jezus leren kennen. God houdt van ons en herstelt iedereen die op zijn liefde ingaat in waardigheid.

De gemeente van Jezus maakt die veelkleurige wijsheid bekend. De hele kosmos staat daar versteld van. De schepping is namelijk niet overgeleverd aan willekeur en chaos. Nee, God werkt een eeuwenoud plan uit, dat Hij verwezenlijkt in Jezus (Efeziërs 3:10-12).

God zal alles onder Jezus samenbrengen (Efeziërs 1:9-10). Alles goedmaken in Hem (Kolossenzen 1:20). Hij begon met Israël, maar Hij heeft door de wet tot een einde te brengen alle volken betrokken in zijn plan (Efeziërs 2:14-18).

De Bijbel noemt dit plan een mysterie (Romeinen 16:26, Kolossenzen 1:26, Efeziërs 1:9, 3:3). Het was bij de profeten van het Oude Testament en zelfs bij de engelen onbekend (1 Petrus 1:3-12). Paulus kreeg de opdracht om dit geheimenis bekend te maken en op dat fundament gemeenten te stichten (Efeziërs 3:8-9, Kolossenzen 1:25-27). Het wordt nu verkondigd en geloofd in de hele wereld (1 Timoteüs 3:16).

Ook jij maakt deel uit van dit mysterie, deze goddelijke wijsheid. Daar kun je geweldig blij van worden. Want waar draait het allemaal om? Dat jij samen met zoveel anderen mag delen in de glorie van Jezus (Kolossenzen 1:25-28)!

Stiltetip – Verbaas je over Gods wijsheid. Bedank Hem dat jij onderdeel bent van zijn mysterie. Zie en zeg: ‘U houdt van mij. U koos mij uit. Ik mag delen in uw glorie’.