Agapè voor jou

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft.

Efeziërs 5:1-2 (HSV)

Wie is God? De beste bijbelse verklaring bestaat uit drie woorden: God is liefde (1 Joh. 4:8 en 16). Maar wat voor liefde is God dan? Hij is agapè-liefde. In het Grieks bestaan drie woorden voor liefde. ‘Eros’ is seksuele liefde en lust. ‘Phileo’ is vriendschappelijke liefde of broederliefde. ‘Agapè’ is een woord dat soms op liefde tussen mensen onderling en meestal op liefde tussen God en mensen slaat. Je zou het een actieve, onvoorwaardelijke liefde kunnen noemen, waarin je jezelf geeft zoals je bent en de ander neemt zoals die is.

God heeft zijn agapè-liefde bewezen in Jezus (Rom. 5:8). Als je wilt weten wat liefde is, moet je dan ook naar Jezus kijken (Joh. 15:9, 17:26). Hij geeft zichzelf honderd procent, zelfs tot in de dood. Hij biedt zichzelf helemaal aan, je mag Hem compleet nemen zoals Hij is. Hij neemt jou ook zoals je bent, om te bevestigen wat Hij in je ziet.

Jezus draagt zijn liefde aan ons over. Hij zegt: ‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’ (Joh. 15:13, NBG ‘51). Maar zelf heeft Hij zijn leven voor zijn vijanden gegeven. Dan heb je het over iedereen: want iedereen heeft gezondigd, daarom heeft iedereen Hem veroordeeld, terwijl Hij zelf niemand verdoordeelt. Integendeel, zijn liefde gaat naar iedereen uit. Ook die liefde voor zijn vijanden draagt Hij aan ons over: ‘Heb uw vijanden lief’ (Luc. 6:27 en 35, HSV).

Jij en ik, wij worden ‘agapetos’ genoemd, geliefden van God, bestempeld met zijn liefde (Rom. 1:7, Ef. 5:1). Van die liefde zal de wereld versteld staan (Joh. 17:23).

Johannes 21:15-25