Allah versus Jezus

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
Matteüs 6:14-15


Sommige onheilsprofeten voorspellen dat Europa islamitisch zal worden. Zou best kunnen, als christenen niet de moed hebben om Jezus en zijn genade voorop te stellen.

De islam is een godsdienst van wetten en regels. Als je je daaraan houdt, kun je op Allahs goedkeuring rekenen. Zo niet, dan volgt zijn oordeel. Moslims zien veel ongerechtigheid om zich heen. Ze zullen zich hoe dan ook wreken. Het is een geloof van oog-om-oog, tand-om-tand. Een spiraal die alleen doorbroken kan worden door …

Tja, door iets wat christenen zouden moeten kennen. Waar elke preek over zou moeten gaan. En waar elke daad van doortrokken zou moeten zijn. De kern van het evangelie, de spits van het goede nieuws, Gods reddende kracht (Han. 20:24, Rom. 1:16-17) …

God nam het initiatief om te vergeven, omdat zijn genade sterker is dan vergelding. Vergeving overwint de kettingreactie van dood en verderf. Dat heeft Jezus laten zien.

Maar wij zien overal vijanden die we moeten bestrijden en roepen God en zelfs de oerkrachten van de natuur te hulp. Elke ramp is een vergelding – hoe vaak hoor je niet christenen zeggen dat Gods oordeel achter ellende en tegenspoed zit? Voor veel mensen is de God van de christenen dezelfde als die van de moslims: een straffende God.

Oordeelsboodschappen maken het evangelie tot een boze boodschap. Wat nou goed nieuws? Waarvoor is Jezus gekomen als God nog steeds toornig is en zichzelf blijft wreken?

Allah of God, ze lijken sprekend op elkaar, als we de genade wegdenken.