Vrij van de vloek

Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt.
Galaten 3:13


Ken je die stemmen in je hoofd, die zeggen dat je niks waard bent? Dat je gefaald hebt en de gevolgen daarvan zult ondervinden? Dat je niet deugt?

Een vloek brengt ongeluk. Het is een verwensing, die tot onze ondergang moet leiden. We staan in dit leven voortdurend bloot aan zulke negatieve krachten. Máárrr!

Ieder woord dat tegen ons gericht is, heeft Jezus op zich genomen. Elk effect dat ons wil neerdrukken heeft Hij opgevangen. Hij heeft de vloek ondergaan om ons in ruil daarvoor een leven in vrijheid te geven. Vrij van de vloek van de wet, die zegt dat je, als je dit of dat niet doet, de zegen van God zult mislopen.

Iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, schrijft Paulus, want er staat geschreven: ‘vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt’ (Gal. 3:10). Jezus heeft alles volbracht waar de wet om vroeg en toch de vloek van de wet op zich genomen – voor ons. De wet heeft dankzij Hem geen effect meer op ons: ‘Hij heeft de wet met zijn geboden buiten werking gesteld’ (Ef. 2:15). In plaats daarvan mogen we leven in geloof en vertrouwen in Gods genade en goedheid (Rom. 10:4).

Jezus voltrok de perfecte ruil. Je bent vrijgekocht uit elke negatieve binding en dat heeft dagelijks effect op je. Ontvang je wat Hij voor ons beschikbaar heeft gesteld, dan leef je met een overvloed aan vreugde, vrede, vrijheid.

Moet je zien hoe dat je verandert!