Alles voor de kerk

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk.

Efeziërs 1:22

Een vol net voor de vissers. Een net boordevol vis, dat toch niet scheurt. Dat is de visie die Jezus zijn mensenvissers meegeeft (Joh. 21:11). Niets wijst erop dat Hij een kerk voor zich ziet in de periferie van de samenleving. Een kerk aan de rand van de samenleving, zonder gezicht, zonder invloed. Integendeel: hoor zijn instructies.

‘Maak alle volken tot mijn leerlingen’ (Mat. 28:19).

Heel de schepping, heel Gods heilsplan, alles waar de Bijbel op wijst is bedoeld om de kerk in alle culturen wereldwijd tot bloei te brengen. De volheid die Jezus bracht is voor de kerk, om daarmee vol te stromen. Zodat de wereld daar profijt van zal hebben en versteld van zal staan.

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult (Ef. 1:22-23).

De kerk moet die visie niet proberen te verwezenlijken met allerlei programma’s. God moet het doen en Hij zal het doen. Zijn Geest zal het voortouw nemen, zodra mensen het geloof van Jezus voor de kerk op hun lippen nemen.

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus (Rom. 10:17).

Als er nog maar weinigen tot geloof zijn gekomen, komt dat omdat mensen het evangelie van genade niet hebben gehoord. En dat komt weer omdat nog maar weinig mensen het evangelie van genade hebben gepredikt (Rom. 10:14-17). Maar de tijd is gekomen dat God zijn Geest van genade uitstort (Zach. 12:10, HSV). Straks zal zelfs Israël Jezus zien en jaloers zijn op de kerk (Rom. 10:19, 11:11).

Johannes 21:1-14