Avondmaal: altijd danken en vieren

Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

1 Korintiërs 11:26

Waarom beperkt Jezus het avondmaal tot brood en wijn? Waarom geen geroosterd lam erbij en geen bittere kruiden, zoals bij de maaltijd van het oude verbond?
Waarom geen geroosterd lam? Omdat er in het nieuwe verbond geen slachtoffers meer zijn. Jezus was het laatste lam, zonder zonde, om te sterven in de plaats van iedereen die zondigt (1 Pet. 1:18-21).
En waarom geen bittere kruiden? Omdat we in het nieuwe verbond geen bitterheid meer hoeven te slikken. Jezus heeft de vloekbeker tot de bodem leeggedronken, zodat wij vrij zijn van elke vloek (Ps. 75:9, Mat. 26:42, Gal. 3:13).

Waarom dan wel brood? Omdat het brood staat voor het leven van Jezus. Het is zijn opstandingslichaam dat Hij met ons deelt (1 Kor. 11:24).

En waarom wel wijn? Omdat de wijn symbool staat voor Jezus’ bloed. Dat gaf Hij als zuiver lam van God om ons onzuivere bestaan te reinigen van alle zonden en te doortrekken met zijn heiligheid (Mat. 26:28, Hebr. 9:11-28).

Zo neem je het avondmaal. Het brood: het volmaakte lichaam van Jezus voor jouw complete herstel. De wijn: het bloed van Jezus dat jou doorlopend reinigt van al je zonden.

Voor brood en wijn dank je, met brood en wijn vier je, door brood en wijn ben je er als Gods geliefde kind en mag je er altijd zo zijn.

Johannes 13:1-30 Matteüs 26:26-29 Marcus 14:22-25 Lucas 22:19-20