Het avondmaal is voor iedereen

Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.

1 Korintiërs 10:17

Het avondmaal is bedoeld voor iedereen. Judas krijgt het aangereikt, Petrus ook. Het is voor iedereen die vergeving van zonden nodig heeft – en wie heeft dat niet? De betekenis van het avondmaal maakt dan ook ondubbelzinnig duidelijk dat het avondmaal een insluitmiddel is.

‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’ (Mat. 26:27-28).

Helaas is het avondmaal in de kerkgeschiedenis vaak misbruikt als uitsluitmiddel. In plaats van dat het zijn wonderwerk kon doen om mensen te bevrijden uit hun zonden, schuld, schaamte, angst voor veroordeling, ziekte en dood, werd het juist aangewend om er hun zonden mee in te peperen. Alsof je een ziekenhuis opricht en zegt dat het alleen toegankelijk is voor gezonde mensen.

Paulus waarschuwt de gemeente in Korinte voor het buitensluiten van mensen van het avondmaal (1 Kor. 11:17-22). De gemeente maakt als één lichaam gebruik van één brood en één beker (1 Kor. 10:16-17). Als je mensen uitsluit, haal je het oordeel binnen. Je eet en drinkt dan zonder er voordeel van te ondervinden (1 Kor. 11:27-29). De werking van het avondmaal gaat verloren: mensen worden ziek en sterven te vroeg (1 Kor. 11:30). Het gaat er dan ook om dat we juist gastvrij zijn en niemand brood en wijn ontzeggen.

Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd (1 Kor. 11:33).

Johannes 13:1-30 Matteüs 26:26-29 Marcus 14:22-25 Lucas 22:19-20