Bloed op hout

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.
Psalm 23:5


God heeft zijn volk uitgekozen uit liefde (Deut. 7:6-8). Hij noemt het zijn eerstgeboren zoon. Als de farao Gods eerstgeborene niet vrij wil laten, bedreigt God de eerstgeboren zonen van Egypte (Ex. 4:22-23). Wanneer het oordeel wordt voltrokken, zal heel Egypte jammeren. Maar de Israëlieten gaan vrijuit (Ex. 11:4-7).

Hoe dat in zijn werk gaat? Op dezelfde manier waarop wij avondmaal vieren. God smeedt zijn verbond met zijn volk tijdens een maaltijd. Op die plek vieren Gods kinderen dat de veroordeling aan hen voorbijgaat.

De Israëlieten moeten een lam slachten. Het dier moeten ze opeten. En het bloed moeten ze aan de deurposten smeren. Abadon, de doodsengel uit het leger van Satan (Op. 9:11), zal dan aan hun deur voorbijgaan. Zo heeft God het gezegd, en in dat vertrouwen stelt Mozes de pesachmaaltijd in, het feest van de voorbijgang (Ex. 12:13).

Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met bloed besprenkelen opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou krenken (Hebr. 11:28).

Zie je hoe krachtig dat bloed werkt? De veroordeling gaat aan je deur voorbij als het bloed van het lam zichtbaar is. We hebben het nu over het bloed van Jezus, want wat daar in Egypte gebeurde was een voorafbeelding van Hem. Dankzij Jezus’ bloed dat van het kruis afdroop kan Satan jou niet en nooit meer bedreigen.

Daar mag je aan denken als je de beker drinkt tijdens de avondmaalsviering. Jij mag in geloof het bloed van Jezus voor je zien. Zo beleef je de bescherming tegen elke veroordeling, de vergeving van al je zonden, de bevrijding uit alle soorten angst, gebondenheid en slavernij.