Waarom bloed?

 

Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1:7 (NBG ’51)


Welk geheim schuilt er in het bloed, dat de Bijbel daar zo veel nadruk op legt?
Bloed heeft alles te maken met leven en dood, schuld en vergeving. In het bloed zit het leven, zegt God. Als er onschuldig bloed vloeit, gaat er leven verloren. Er ontstaat een schuld, die betaald moet worden.

‘Ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten’ (Gen. 9:5).

Sinds Abel door zijn broer Kaïn doodgeslagen werd, spreekt bloed dan ook van schuld.

‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt’ (Gen. 4:10).

Bloed kan alleen maar betaald worden met bloed, leven met leven. Dat is gerechtigheid. Er moet bloed vloeien als er bloed vergoten is, anders wordt de schuld niet vergeven. Daarom spreekt bloed ook van verzoening.

Bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken (Lev. 17:11).

De zonde is zo ernstig dat die betaald moet worden met de dood (Rom. 6:23). Het oordeel slaat vroeg of laat toe, voor iedereen. Tenzij iemand anders daar met zijn bloed voor instaat.

Zonder bloed is er geen vergeving mogelijk (Hebr. 9:22).

Tijdelijk volstond voor de Israëlieten het bloed van offerdieren. Maar sinds Jezus zijn leven offerde aan een kruis is zijn bloed meer dan genoeg voor iedereen, waar ook ter wereld.

U staat (…) voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel (Hebr. 12:24).

Begrijp je nu hoe kostbaar Jezus’ bloed is? En hoe krachtig dat kan werken? Zoals het bloed aan de deur van de Israëlieten een nieuw leven voor hen opende, opent het bloed van Jezus voor jou en mij een nieuw, vrij, eeuwig leven.