Compassie – Een hart vol barmhartigheid

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.
Matteüs 9:36

De Samaritaan in de gelijkenis van Jezus is beroemd geworden als de barmhartige Samaritaan. Maar wat is barmhartigheid? De Nieuwe Bijbel Vertaling zegt dat de Samaritaan medelijden kreeg. De Statenvertaling schrijft dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. En de Willibrord Vertaling dat hij ten diepste met hem begaan was. Maar hoe diep is ten diepste?

In de oorspronkelijke tekst wordt hier het Griekse woord ‘splagchnizomai’ gebruikt. Dat betekent: compassie, mededogen, medelijden, erbarmen, barmhartigheid, ontroering, bewogenheid. De term roept ook het beeld op dat je ingewanden zich in je omkeren, of dat je hart zich naar buiten keert. Zo diep zit je medeleven dus als je barmhartig bent.

Jezus gebruikt dit woord niet alleen voor de Samaritaan, maar ook in de gelijkenis waarin de vader de zoon die van hem wegliep weer in zijn armen sluit (Lucas 15:20).

Hetzelfde woord gebruikt de Bijbel om de hartsgesteldheid van Jezus zelf te beschrijven als Hij bewogen is met de rusteloze menigte (Matteüs 9:36).

Barmhartigheid kenmerkt dus Gods vaderhart en het hart van zijn Zoon Jezus, maar ook het hart van al Gods kinderen. Want als Jezus zijn verhaal over de barmhartige Samaritaan afsluit met ‘Doet u dan voortaan net zo’ (Lucas 10:37), dan gaat Hij er dus vanuit dat we net zo’n hart vol compassie in ons hebben.

Inderdaad, het is Gods liefde in ons die er bij ons op aandringt om er net zo te zijn voor anderen.

Wink – Barmhartigheid is helpen waar anders geen helper is. Gerechtigheid is mensen herstellen in Gods goedkeuring.