Compassie – Waarom priester en Leviet moeten verdwijnen

Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Ezechiël 11:19

Wat doen de priester en de Leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Waarom laat Jezus hen ‘toevallig’ het verhaal binnenlopen, maar er nadrukkelijk ook weer uit verdwijnen?

Priesters en Levieten vertegenwoordigen de wet. Achter elke wet staat een man met een wapen. Want de wet is bedoeld om mensen te straffen.

Kijk naar de wet van Mozes. Zodra die aan Israël werd gegeven, werd zij overtreden en moesten de Levieten 3000 mensen doden (Exodus 32:7-28).

Waarom de Levieten? Levi was de meest gewelddadige zoon van Jakob geweest (Genesis 34, 49:5-7). Zijn nakomelingen werden als priesters en wetshandhavers aangesteld.

Maar nu lopen de priester en de Leviet met een grote boog om het slachtoffer heen. Jezus zegt daarmee dat de wet geen medelijden voort kan brengen. Integendeel. Ze kan alleen maar veroordelen.

De wet levert stenen harten op (2 Korintiërs 3:6-11). Maar Jezus heeft de wet vervuld. Hij heeft de wet uit jouw verhaal laten verdwijnen (Efeziërs 2:14-16). Je ontvangt van Hem een nieuw hart, vol genade en medeleven (Jeremia 31:31-34, Hebreeën 8:6-13). Dat gebeurt terwijl je jezelf laat verzorgen door de barmhartige Samaritaan. Als die twee tenminste uit jouw verhaal verdwenen zijn.

Stiltetip – Kom ook vandaag weer tot rust bij Jezus. Besef dat Hij je in zijn armen sluit. Hij verzorgt jouw nieuwe hart. Laat dat dan ook volstromen met liefde en dankbaarheid. Laat het ook maar overstromen naar andere mensen. Zie ze voor je. Zie en zeg: ‘U bent er voor mij en voor hen’.