Compassie – Liefde kun je vragen

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft.
1 Johannes 3:16

God geeft ons maar één levensregel, één manier om met elkaar om te gaan, één gebod: heb elkaar lief.
Wil je meer liefde? Je hoeft jezelf geen verwijten te maken als je Hem daarom vraagt. Mediteer daar vandaag maar eens over. Lees dit bijbelgedeelte minstens drie keer door, en eventueel later nog eens:

Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil (1 Johannes 3:14-22).

Stiltetip – Word weer stil bij Jezus. Zie jezelf vandaag in zijn liefde wandelen. En daarvan uitdelen. Zie en zeg: ‘Ik ben vol van uw liefde’.