Compassie – Weduwen en wezen

HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
Psalm 68:5-6

God komt voor kwetsbare mensen op. De zorg voor weduwen en wezen staat van oudsher hoog op zijn agenda. Hij heeft zijn naam dat Hij er zal zijn juist ook met hen verbonden.

In het oude Israël had God weduwen en wezen speciale rechten gegeven. Ze mochten gebruikmaken van wat de Israëlieten naast hun vaste tienden aan God afstonden. Ze mochten ook gratis deelnemen aan de feesten. En ze mochten de resten die van de oogst achtergebleven waren verzamelen, net als de vreemdelingen.

Zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving is dan ook een uiting van ontzag voor God. Je bevestigt dat God oog heeft voor iedereen en dat zijn genade niemand uitsluit (Deuteronomium 10:12-19).

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding (Deuteronomium 10:17-18).

Ook in de gemeente van Jezus is er zorg voor kwetsbare mensen. Het bewijst de liefde en compassie die God met zijn Geest in ons hart heeft gelegd.

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven (Jakobus 1:27).

Wink – Jezus’ gulden regel: Behandel de ander zoals je zou willen dat hij jou behandelt (want zo behandelt God jou).