Compassie – Luisteren met compassie

‘Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Matteüs 13:9

Meeleven is luisteren, luisteren, luisteren. De ander is het waard om naar te luisteren. Luisteren is helemaal in het hier en nu van de ander aanwezig zijn. Horen is kijken en de ander al je aandacht geven. Hoe meer je de ander hoort, hoe meer de ander jou zal horen. Wees dus niet te snel met antwoord geven.

Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. (Spreuken 18:13)

Luisteren met compassie begint met de gevoelens en gedachten van de ander te respecteren. Zet je eigen zorgen opzij. Vat de pijn, boosheid, verdriet, verwarring, walging of een ‘nee’ van de ander niet op als iets persoonlijks dat jou treft. Wees ook eerlijk en echt. Als je het niet weet, mag je dat zeggen.

De beste oefening in luisteren doe je met Jezus. Leer je naar Hem te luisteren, dan is zijn woord als zaad dat in je opkomt en vruchtdraagt. Je gaat zelf beter luisteren en wat zullen anderen daarvan genieten!

Luisteren met de oren van Jezus is:

  • aangeven dat de ander het waard is om naar te luisteren;
  • de ander laten aangeven waarover hij of zij wil praten;
  • aanwezig zijn met heel je lijf en aandacht;
  • welwillend luisteren, zonder de ander af te wijzen;
  • geconcentreerd luisteren, zonder je te laten afleiden;
  • vredevol luisteren, zonder jezelf te verdedigen;
  • onbevangen luisteren, zonder een antwoord paraat te hebben;
  • genadevol luisteren, zonder een oordeel te vellen;
  • luisteren naar wat het beste voor de ander is;
  • horen hoe God wil voorzien.

Wink – Non-verbale compassie: een arm om de ander heenslaan, de ander aankijken, honderd procent aandacht geven.