Compassie – ‘Shalom! Shalom!’

Hij zal Vrede zijn.
Micha 5:4 (HSV)

Ben je in Israël, dan begroet je iemand met ‘Shalom!’. Het grappige is dat je dan vaak een dubbel shalom terugkrijgt: ‘Shalom, shalom!’ Ik heb een vrouw achter de toonbank eens gevraagd waarom, en mijn vermoeden bleek juist. ‘Wat je de ander wenst, krijg je de dubbel terug’, antwoordde ze.

Die gedachte gaat terug tot wat God tegen onze geloofsvader Abraham zei.

‘Ik zal zegenen wie jou zegenen’ (Genesis 12:3).

Shalom is een rijk woord. In de kern betekent het welzijn, gezondheid, geluk en voorspoed, die voortkomt uit goede verhoudingen. Daar kun je zelf van genieten, maar ook als gezin, stad of volk. De Bijbel spreekt zelfs over een shalom die de hele wereld zal beheersen (Micha 5:1-4, Zacharia 9:10).

Shalom is een verbondswoord: God heeft een afspraak met zijn volk gemaakt, Hij zal voor vrede zorgen (Leviticus 26:6).

Die vrede is met Jezus gekomen. Hij schenkt een bijzondere vrede, die vrij is van veroordeling.

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’ (Johannes 14:27).

Gods vrede is het tegenovergestelde van wedijver, hoogmoed en haat. Daarom hoort zijn vrede bij nederige mensen, die leven vanuit genade. Zij genieten van de vrucht van die vrede, van voorspoed.

Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede (Psalm 37:11).

Die vrede bidden we elkaar toe, als we zeggen: ‘Shalom, shalom!’

Stiltetip – Kom ook vandaag weer in de rust en vrede van Jezus. Zie en zeg: ‘Shalom. Shalom. Dank U voor shalom’.