Compassie – Vrede op aarde

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Jesaja 9:6

Ooit wel eens bedacht hoe Jezus werd aangekondigd? Bij zijn geboorte ging de hemel open. Een engelenleger zong hoe de hemel de aarde zou raken.

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lucas 2:14, HSV).

De engelen zongen dat het Gods eer is om vrede op aarde te brengen, omdat Hij een behagen in mensen heeft.

Het was het evangelie wat daar klonk. Enkele minuten eerder zei een engel het al tegen de herders: ‘Ik kom jullie goed nieuws brengen’ (Lucas 2:10). Want goed nieuws is het! Zodra mensen gaan begrijpen dat God een welbehagen in mensen heeft, onstaat er vrede op aarde. Als we geloven dat Hij ons liefheeft en wil goedkeuren, is er geen enkele reden meer om elkaar nog te veroordelen.

Dat welbehagen, die liefde en goedkeuring kwam Jezus brengen. Hij heeft ons bevrijd uit elke veroordeling. Daarom wordt Hij door dezelfde hemelse boodschapper de redder genoemd, de messias, de Heer (Lucas 2:11). En daarom heet Hij in de profetie de Vredevorst.

Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust

op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam

Wonderlijk, Raadsman,

Sterke God,

Eeuwige Vader,

Vredevorst.

(Jesaja 9:5, HSV).

Zie je wat de hemel op aarde heeft gebracht? Waar Jezus heerst wordt elk geweld waarmee mensen elkaar veroordelen tot een einde gebracht. Zijn heerschappij geeft vrede in huwelijken, gezinnen, families, straten, wijken, steden, landen, continenten. Vrede op aarde!

Stiltetip – Bedenk hoe Jezus regeert. Met vrede. Er is in Hem geen veroordeling. Zie en zeg: ‘U bent mijn vrede. U bent de vrede op aarde’.