Compassie – Het lied van Maria

‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
Lucas 1:45

Hoe reageer je als er een engel bij je binnenkomt met de beste boodschap ter wereld? Maria ervaart Gods keuze voor haar om Gods Zoon ter wereld te brengen als een daad van barmhartigheid. God is goed voor haar, voor haar volk en voor alle kinderen van Abraham. Ze jubelt het uit.

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

mijn hart juicht om God, mijn redder:

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,

heilig is zijn naam.

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,

voor al wie hem vereert.

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

heersers stoot hij van hun troon

en wie gering is geeft hij aanzien.

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,

maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:

hij herinnert zich zijn barmhartigheid

jegens Abraham en zijn nageslacht,

tot in eeuwigheid’ (Lucas 1:46-55).

Ook jij mag Gods Zoon de wereld in brengen. Ben je daar blij mee? Leer daar net zo op te reageren als Maria. Mediteer op haar lied, zeg het na, zing het mee.

Wink – Als God een kind werd, dan wil ik Hem graag vertrouwen op zijn niveau.